แบงก์ตรวจเข้มข้อเครดิตบูโร

นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) เปิดเผยว่า แนวโน้มการขอตรวจข้อมูลเครดิตบูโรในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จากเฉลี่ยปีละ 50,000 รายการ เป็น 400,000 รายในปีที่ผ่านมา และช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้มีผู้ขอตรวจข้อมูลเครดิตบูโรสูงถึง 280,000 ราย ส่วนใหญ่ต้องการตรวจสอบประวัติทางการเงิน เพื่อขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน 

ส่วนข้อมูลหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ เอ็นพีแอล ที่เกิดจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว โดยเฉพาะสินเชื่อรถยนต์ที่ยังไม่เห็นสัญญาณการผิดนัดชำระ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะบริษัทให้สินเชื่อมีมาตรการป้องกันและแก้ปัญหารองรับไว้ แต่ปัญหาหนี้เอ็นพีแอลของสินเชื่อบุคคล เป็นประเภทสินเชื่อที่มีความเสี่ยง เพราะขึ้นอยู่กับรายได้ และไม่ระบุวัตุประสงค์การนำเงินไปใช้ไว้ชัดเจน

ด้านนายวรภัค ธันยาวงษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ไม่กังวลปัญหาหนี้เอ็นพีแอลของธนาคารจะเพิ่มขึ้นแม้เศรษฐกิจชะลอตัว เพราะระบบข้อมูลการเงินของลูกค้า ทั้งที่มาของรายได้ และ หนี้ สามารถตรวจสอบได้ดีกว่า ในช่วงวิกฤติต้มยำกุ้งปี 2540 แต่ยังเฝ้าติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะหนี้ภาคครัวเรือน

วันนี้ธนาคารกรุงไทย ยังร่วมกับ บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ ให้บริการรับคำขอตรวจเครดิตบูโร พร้อมรับชำระค่าธรรมเนียม การขอตรวจสอบข้อมูลครบทุกช่องทางเป็นธนาคารแรก ทั้ง อินเทอร์เน็ต แบงก์กิ้ง เครื่อง ATM และ เคาเตอร์สาขาทั่วประเทศ 

สำหรับการให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ต แบงก์กิ้ง โดยลูกค้าจะได้รับข้อมูลจากเครดิตบูโรของตัวเองทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 7 วัน ส่วนที่ยื่นขอที่สาขาสามารถเรียกรับข้อมูลได้ 4 แบบ หลังจากยื่นความจำนงครั้งเดียว คือ แบบปีละ 1 ครั้ง ค่าธรรมเนียม 150 บาท ปีละ 2 ครั้ง ค่าธรรมเนียม 250 บาท ปีละ 4 ครั้งค่าธรรมเนียม 400 บาท และปีละ 6 ครั้ง ค่าธรรมเนียม 550 บาท 

ผู้สื่อข่าว : ทีมข่าวเศรษฐกิจ

ข่าวโดย สปริงนิวส์ http://news.springnewstv.tv/35325


รายการของสถานี & คลิปย้อนหลัง