Home » ข่าว » การศึกษา » ข่าว : ม.รังสิต จัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรกับมหาวิทยาลัยจากประเทศสวีเดน
ข่าว : ม.รังสิต จัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรกับมหาวิทยาลัยจากประเทศสวีเดน

ข่าว : ม.รังสิต จัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรกับมหาวิทยาลัยจากประเทศสวีเดน

ม.รังสิต จัดการแข่งขันฟุตบอลระหว่างนักศึกษาไทย-นักศึกษาสวีเดน เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีได้และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561ที่ผ่านมา ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยรังสิต สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ (สวส.) ร่วมกับวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ และ Jönköping University (เยินโชปิง ยูนิเวอร์ซิตี้ )   มหาวิทยาลัยจากประเทศสวีเดน ได้จัดการแข่งขันฟุตบอลระหว่างนักศึกษาจากทั้งสองมหาวิทยาลัย ซึ่งการแข่งขันฟุตบอลในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเป็นการต่อยอดความร่วมมือในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ การทำวิจัยร่วมกัน และการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับอุปกรณ์การทำวิจัย เป็นต้น สำหรับการแข่งขันฟุตบอลในครั้งนี้ เป็นการรวบรวมนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ และบริหารธุรกิจ ทั้งจากมหาวิทยาลัยรังสิตและ Jönköping University ประเทศสวีเดน รวมทั้งนักกีฬาฟุตบอลอาชีพจากทีมฟุตบอลมหาวิทยาลัยรังสิตอีกด้วย

 

 

 

 

Comments

comments