Home » ข่าว » การศึกษา » ม.รังสิต ปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่ ชูธง “Innovative Startup Entrepreneurship” พร้อมเปิดตัว “แกะดำโลกสวย เดอะมิวสิคัล” ละครเวทีครั้งประวัติศาสตร์

ม.รังสิต ปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่ ชูธง “Innovative Startup Entrepreneurship” พร้อมเปิดตัว “แกะดำโลกสวย เดอะมิวสิคัล” ละครเวทีครั้งประวัติศาสตร์

ม.รังสิต ชูธงปฏิรูปการศึกษายุคใหม่ มุ่งผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการที่มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าลง มือทำ นำการเปลี่ยนแปลง ด้วยจิตสำนึกสังคมธรรมาธิปไตย RSU Model “Innovative Startup Entrepreneurship” By Integrative and Regenerative Competency Based Technology Transformation เน้นพัฒนาสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ก้าวนำกระแสคลื่นการเปลี่ยนแปลงของโลก 

เมื่อวานนี้ 23 มีนาคม 2560 ณ ห้องกมลทิพย์บอลรูม โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดงานแถลงข่าวประจำปี 2561 ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ที่ผ่านมาในเรื่องการศึกษามีค่านิยมที่ผิดมาตลอด เช่น การแบ่งชั้นวรรณะสร้างความเหลื่อมล้ำต่ำสูง การใช้ระบบแพ้คัดออก สิ่งเหล่านี้ทำให้การศึกษา ไม่พัฒนา เพราะการศึกษาต้องสร้างศักยภาพให้เต็มที่ สามารถทำอะไรได้ไม่สิ้นสุด ต้องสร้างความเข้มแข็งให้คน ขณะเดียวกันเมื่อโลกมีการเปลี่ยนแปลง วิกฤตหลายอย่างเกิดขึ้น และความอัจฉริยะของคนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่น โทรศัพท์เป็นอภิสิทธิ์ชน ปรากฏการณ์ที่สื่อสิ่งพิมพ์เริ่มล่มสลาย ธนาคารเริ่มปิดสาขาและลดพนักงาน เป็นต้น ทั้งหมดนี้ชี้ให้เห็นถึงวิกฤตที่เกิดขึ้น ถึงแม้ว่าจะดูรุนแรงแต่ทั้งนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดในทางเทคโนโลยี “คน” จึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเท่าที่โลกสร้างมา เมื่อเป็นเช่นนี้สิ่งที่จำเป็นต้องพัฒนาคือ การสร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมาแทน ซึ่งสถาบันการศึกษาคือแหล่งขุมพลังปัญญาในการสร้างคน ดังนั้น การศึกษาของเราต้องตอบโจทย์ ตอบความความต้องการของชีวิต จบแล้วสามารถไปสร้างคุณค่าและสร้างประโยชน์ได้ หมดยุคที่เราจะกำหนดว่าเรียนจบแล้วต้องทำงานตรงสาขาที่เรียนมา และในส่วนของการปฏิรูปการศึกษาครั้งสำคัญของมหาวิทยาลัยรังสิตในครั้งนี้ จะเป็นการปฏิรูปการศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิตทั้งระบบ เป็นการปรับตัวสู่การสร้างผู้นำ เพื่อการเปลี่ยนแปลงและความเป็นมืออาชีพเพื่อเท่าทันยุค Digital Tech Transformation

“เพราะการศึกษาแบบใหม่สิ่งสำคัญคือผู้เรียนต้องเรียนด้วยความเข้าใจจนเชี่ยวชาญทักษะในความหมายกว้าง มีวิธีคิด ไม่ใช่เรียนรู้เพียงแค่ท่องจำเนื้อหาในหนังสือ หรือเรียนจบตามหลักสูตรการวัดผล แต่เราต้องดูว่าเรียนแล้วประสบความสำเร็จและมีทักษะชีวิต การศึกษาทุกอย่างต้องมีทางเลือก (Regenerative) หรือใช้แนวทางการศึกษาแบบ Innovation Startup Entrepreneurship ในการมุ่งผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการที่มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าลง มือทำ นำการเปลี่ยนแปลง ด้วยจิตสำนึกสังคมธรรมาธิปไตย” อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต กล่าว

นอกจากนี้ยังได้เปิดตัวละครเวทีครั้งประวัติศาสตร์ ของ ม.รังสิต ซึ่งถ่ายทอดประวัติการทำงานมายาวนานของดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ที่มีบทบาทต่อสาธารณชนที่โดดเด่นตั้งแต่วัยหนุ่ม จึงมีการศึกษา วิเคราะห์ ดร.อาทิตย์ ในฐานะ “ต้นแบบ” ในด้านต่างๆ หลากหลายมิติ อาทิ ความเป็นนักบริหาร นักธุรกิจ นักคิด นักการเมือง และนักการศึกษา ที่จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ควบคู่ไปกับคนรุ่นใหม่ว่า ความฝันนั้นไม่มีวันชราหรือสาบสูญ ความฝันสามารถสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นได้ ขอแค่ให้เห็นคุณค่าของความเพียรพยายามความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมาย มาสู่ปรากฏการณ์ครั้งสำคัญ จากหนังสือชีวประวัติ “ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ แกะดำโลกสวย” สู่ละครเวที “แกะดำโลกสวย เดอะมิวสิคัล

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยรังสิต ยังเปิดโอกาสให้แก่นักเรียน ม.ปลาย หรือ ปวช. ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Workshop พร้อมชมละครเวที “แกะดำโลกสวย เดอะมิวสิคัล” ว่าโปรเจกต์ละครเขาคิดงานกันอย่างไร เขาบริหารจัดการกันด้วยวิธีไหน มา… เดี๋ยวสอน ฟรี! มีโควตาให้รอบละ 500 ที่นั่ง

สำหรับผู้ที่สนใจชมละครเวที “แกะดำโลกสวย เดอะมิวสิคัล” จะจัดแสดงระหว่างวันที่ 9-13 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00-17.00 น. ณ ศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต สามารถสำรองที่นั่งได้ที่ www.musicsala.rsu.ac.th หรือโทร. 087-906-5987

 

 

 

 

 

Comments

comments