Home » ข่าว » จีนขยาย 5 ปี วีซ่าชาวต่างชาติเชื้อสายจีน
จีนขยาย 5 ปี วีซ่าชาวต่างชาติเชื้อสายจีน

จีนขยาย 5 ปี วีซ่าชาวต่างชาติเชื้อสายจีน

ซาท์ไชน่า มอร์นิงโพสต์ (30 ม.ค.) – ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ นี้ ชาวต่างชาติที่มีเชื้อสายบรรพบุรุษจากประเทศจีน จะได้รับอนุญาตให้ยื่นขอวีซ่าเพื่ออนุญาตให้พำนักอยู่ในประเทศจีนเป็นเวลา 5 ปี หรือเข้าออกประเทศหลายครั้งในช่วงเวลาดังกล่าว (Multiple Entry) หากพวกเขามีคุณสมบัติตามเกณฑ์

นโยบายฉบับใหม่ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ได้มีการปรับปรุงวีซ่า Multiple Entry โดยล่าสุด สำหรับกลุ่มนี้ ชาวต่างชาติที่สืบเชื้อสายมีถิ่นกำเนิดในประเทศจีน จะสามารถขยายระยะเวลาการพำนัก หรือเข้าออกประเทศหลายครั้งในช่วงเวลาดังกล่าวได้ตั้งแต่ 3 – 5 ปี

ตามที่ทางการประกาศโดยกระทรวงความมั่นคงสาธารณะเมืธอสัปดาห์ที่แล้ว คาดว่าจะดึงดูดผู้คนชาติพันธุ์จีนจำนวนมากในต่างประเทศเพื่อเข้ามาทำธุรกิจหรืออาศัยอยู่ในประเทศจีนได้

ตามคำจำกัดความอย่างเป็นทางการของจีนคนต่างด้าวที่มีถิ่นกำเนิดในจีน หมายถึงพลเมืองจีนเดิมที่ได้รับสัญชาติของต่างประเทศ หรือลูกหลานของอดีตพลเมืองจีน

เจ้าหน้าที่ระบุว่า ผู้สมัครต้องมีพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย หรือบรรพบุรุษคนหนึ่งเป็นพลเมืองจีน โดยไม่จำกัด จำนวนหรือลำดับของรุ่นสืบทอดเชื้อสาย เพียงสามารถพิสูจน์ชาติกำเนิดจีนก็เพียงพอ อาทิ เอกสารประจำตัวทางการ ที่พิสูจน์แหล่งกำเนิดของประเทศจีน

ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ ช่วงรอบเดือนที่ผ่านมา จีนได้ประกาศปรับรายการวีซ่าที่น่าสนใจได้แก่ การอนุมัติฟรีวีซ่า ชาวต่างชาติ 53 ประเทศและภูมิภาค ได้รับสิทธิเข้าเมือง พำนักในปักกิ่ง เทียนจิน และเหอเป่ย ยกเว้นวีซ่า 144 ชั่วโมง หรือ 6 วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคมที่ผ่านมา ทั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายเส้นทางสายไหม หนึ่งแถบหนึ่งทาง และบูรณาการกลยุทธการเติบโตของ กรุงปักกิ่ง เทียนจิน และมณฑลเหอเป่ย

นอกจากนั้น เมื่อวันที่ 5 มกราคมปีนี้เอง ซีอาร์ไอรายงานอ้างคำประกาศ กรมผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ กระทรวงการต่างประเทศและกรมสันติบาลจีน ว่า จีนเตรียมออก “กฎระเบียบเกี่ยวกับการออกวีซ่าให้แก่ชาวต่างชาติที่มีความสามารถพิเศษ” โดยผู้ได้รับวีซ่าประเภทนี้ สามารถอยู่ทำงานในจีนได้นานถึง 5-10 ปี โดยคุณสมบัติกลุ่มคนที่มีสิทธิรับวีซ่าตามโครงการนี้ คือผู้ที่มีทักษะทางวิชาชีพขั้นสูงในสาขาอาชีพต่างๆ โดยเฉพาะสาขาที่จีนขาดแคลน เช่น นักวิทยาศาสตร์ ผู้ประกอบการ นักธุรกิจระดับสากล ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และหากเป็นผู้ได้รับเกียรติคุณระดับรางวัลโนเบลยิ่งได้รับสิทธิพิจารณาก่อน

 

 

 

 

Comments

comments