Home » ข่าว » การศึกษา » ดร.อาทิตย์ มอบ!! นามสกุลให้นศ.ไทยผู้พลัดถิ่น ที่จะได้บัตรประชาชนใหม่
ดร.อาทิตย์ มอบ!! นามสกุลให้นศ.ไทยผู้พลัดถิ่น ที่จะได้บัตรประชาชนใหม่

ดร.อาทิตย์ มอบ!! นามสกุลให้นศ.ไทยผู้พลัดถิ่น ที่จะได้บัตรประชาชนใหม่

 

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ได้โพสข้อความระบุว่า นางสาว หทัย ไม่มีนามสกุล นักศึกษากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 2 ได้รับทุนการศึกษา คนไทยพลัดถิ่น (นอกจากทุนการศึกษาแล้ว ยังให้ที่พักในมหาวิทยาลัย ให้บัตรรับประทานอาหารฟรีในร้านอาหารของมหาวิทยาลัย) นางสาวหทัย มีภูมิลำเนาอยู่ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ครอบครัวเป็นคนกะเหรี่ยงที่ไม่มีนามสกุล 

ซึ่งนางสาวหทัย ไม่มีนามสกุล กำลังจะได้เลขประจำตัว 13 หลัก และจะมีการทำบัตรประชาชนครั้งแรกในวันที่ 25 มกราคม 2561 นี้ ท่านอธิการบดีได้มอบนามสกุลให้กับ นางสาวหทัย ดังนี้ ชื่อสกุล “สืบบุญตะวัน” ความหมาย “ผู้สืบสานความดีความงามของผู้ให้ชีวิต”

Comments

comments