Home » ข่าว » กิจกรรม : ประชาสัมพันธ์ ม.รังสิต » ม.รังสิต จัดเทศกาลข้าวใหม่ ปลา(อันดา)มัน
ม.รังสิต จัดเทศกาลข้าวใหม่ ปลา(อันดา)มัน

ม.รังสิต จัดเทศกาลข้าวใหม่ ปลา(อันดา)มัน

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต นำคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา รวมเทศกาลข้าวใหม่ ปลา(อันดา)มัน ณ อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต

6 ธ.ค. 2560 / ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต นำคณะผู้บริหาร บุคลากร พร้อมนักศึกษา ทำพิธีทำบุญตักบาตรข้าวใหม่ พระสงฆ์ ๘๙ รูป น้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

ทั้งนี้ภายในงานมีการแสดงโชว์ ผสมผสานการฟ้อนรำในชุดการแสดง “รากเหง้าแห่งวิถีวัฒนธรรม” ขวัญข้าว ชาวไทย ต่อด้วยพิธีเปิดเทศกาลข้าวใหม่ ปลา(อันดา)มัน โดยมี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธาน

เหตุและผลการจัดเทศกาลข้าวใหม่

1. คนไทยมีคำ “อู่ข้าว-อู่น้ำ” ซึ่งสะท้อนความเป็นจริงที่ว่า อู่ข้าวอู่น้ำของดินแดนสุวรรณภูมิ เป็นพื้นฐานให้กับ อารยธรรมไทย ตั้งแต่โบราณกาลมา ในช่วงต้นรัชกาลที่ 4-5 เป็นต้นมา ข้าวเป็นสินค้าส่งออก ที่มีมูลค่าถึง 70-80% ของ GDP ประเทศ ติดต่อกันมาหลายสิบปี ในปัจจุบันและอนาคต ข้าวหอมไทย ข้าวเหนียว ข้าวพันธุ์พื้นเมือง ล้วนมีเรื่องราวตำนานที่น่าสนใจ ที่จะถูกรื้อฟื้นขึ้นมา ทำให้ข้าวไทยยังคงเป็น เสาหลักของสินค้าเกษตรของไทยต่อไป

2. ข้าวไทยที่มีคุณค่าดีเด่น มีหลายประเภท คือ ข้าวตำนานที่หอมอร่อย เช่น ข้าวพญาลืมแกง ข้าวลืมผัว ข้าวพม่าแหกคุก ข้าวหอมทุ่ง ข้าวหอมดง รวมทั้งข้าวหอมมะลิ ปัจจุบัน ข้าวที่เป็นสิริมงคล ใช้ในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ เช่น ข้าวก่ำ ข้าวก่ำใหญ่ ข้าวนางคง ฯ ข้าวที่ต้านอนุมูลอิสระสูง มีส่วนร่วมต้านมะเร็งได้ เช่น ข้าวหอมนิล ข้าวสังข์หยด ข้าวลืมผัว ฯ โดยเฉพาะข้าวกล้องงอกหอมมะลิแดง มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงกว่า ข้าวพันธุ์ธรรมดา 31 เท่า ข้าวที่มีน้ำตาลต่ำ เหมาะกับกินป้องกันเบาหวาน เช่น ข้าวสินเหล็ก ข้าวหอมนิล ข้าว กข43 ข้าวที่ให้พลังงานสูง เหมาะกับนักกีฬา เช่น ข้าวหอมนิลเชียงราย ข้าวหอมมะลิมันปู เป็นต้น

3. คนไทยเชื่อเรื่อง ความเป็นสิริมงคล เชื่อในเรื่องขวัญดี ขวัญเข้มแข็ง ในช่วงปีใหม่ หรือ งานมงคล เราจึงมอบของ”ขวัญ” อันมีความหมายลึกซึ้ง มากกว่าคำว่า “gift” ของฝรั่ง (ซึ่งมาจากคำว่า”ให้”) ความหมายของไทย คือ การเพิ่มพูนมิ่งขวัญ ความเป็นสิริมงคลแก่ผู้รับ เป็นพื้นฐานของชีวิตคนไทย เราจึงเชื่อว่าข้าวมีขวัญ มีความเป็นสิริมงคลในตัว จึงเหมาะที่จะใช้เป็นของขวัญปีใหม่ และ งานต่างๆ

ชาวนาไทยทำขวัญข้าว ฤดูกาลละหลายๆรอบ เช่น ตอนเริ่มปลูก ตอนข้าวตั้งท้อง ออกรวง ฯลฯ ข้าวจึงมีความศักดิ์สิทธิ์ อยู่ในตัว หลังฤดูเก็บเกี่ยว ก่อนจะเฉลิมฉลอง ข้าวใหม่ ซึ่งมีความหอมหวาน อร่อยมากที่สุด เราต้องถวายข้าวใหม่ ให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือ พระสงฆ์ก่อน เป็นการเริ่ม เทศกาลข้าวใหม่ จึงจะกินข้าวใหม่ ในครอบครัว หรือ ชุมชน และมักจะหาฤกษ์งามยามยามดี และให้ผู้หลักผู้ใหญ่ รับประทานก่อน ชาวคริสเตียนในยุโรป อเมริกา แคนาดา ก็เคยมี ประเพณีหลังเก็บเกี่ยว ซึ่งแต่ละบ้านจะต้องนำ “ขนมปังใหม่” ไปถวายบาทหลวง ในโบสถ์ประจำท้องถิ่นตน การจัดงาน เทศกาลข้าวใหม่ ในอดีตจัดไม่พร้อมกัน เช่น ชาวเขาบางชาติพันธุ์ อาจจะมีงานฉลอง ตั้งแต่เดือนตุลาคม คนไทยทางเหนือ มักมีงานประมาณ ปลายธันวาคม ต้นมกราคม เป็นต้น

4. เทศกาลข้าวใหม่ เกิดประโยชน์กับใคร เทศกาลที่ต้อนรับสิ่งใหม่ ย่อมนำมาซึ่งความปีติ ความหวังใหม่ ความปรารถนาดีต่อกัน ของผู้คนในสังคม ประเทศได้ประโยชน์ จากเศรษฐกิจ ที่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น จากความสนใจ ของนักท่องเที่ยว ยิ่งความต้องการข้าวใหม่เพิ่ม ชาวนาซึ่งอยู่ในส่วนการผลิต การสนองย่อมได้รับประโยชน์เพิ่ม โดยเฉพาะเกษตรกร ที่ผลิตระบบอินทรีย์ รื้อฟื้นสายพันธุ์ข้าวดั้งเดิม ที่มีความโดดเด่นเฉพาะ จะได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นโดยตรง แต่ทั้งนี้ ผลจะปรากฏชัดมากขึ้น เมื่อกระแสความนิยม ในเทศกาลนี้ อยู่ยืนยาวต่อไป

5. พระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ทรงเป็น “กษัตริย์แห่งเกษตร” ผู้ยังคุณประเสริฐ แก่ชาวไร่ชาวนา และ พสกนิกร ในโอกาสวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม ซึ่งประกอบอยู่ ในช่วงเทศกาลข้าวใหม่ จึงสมควรจะยึดถือวันนี้ เป็น วันบุญข้าวใหม่ เพื่อสิริมงคลแก่ประเทศไทย และ เพื่อเพิ่มพระกุศลบารมี ของพระองค์ ในสรวงสวรรค์

บ่ายวันเดียวกันในเทศกาลข้าวใหม่ ปลา(อันดา)มัน มีการจัดเสวนา หัวข้อ “ศาสตร์พระราชา … ฝ่าวิกฤตเกษตรกรรม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” (ห้อง ๑-๘๐๑ ตึก ๑ อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น ๘) โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ
- รศ.ดร.บัญญัติ เศรษฐฐิติ คณบดีคณะนวัตกรรมเกษตร ม.รังสิต
- คุณโจน จันได ศูนยเ์รียนรู้เพื่อการพึ่งพาตนเองและเก็บเมล็ดพันธ์ พันพรรณ 
- คุณบรรจง นะแส ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน
- ศ.ดร.อภิชัย พันธเสน อาจารย์ประจำหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต
ดําเนินรายการโดย นายสิริกร ลิ้มสุวรรณ

ต่อมาในวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2560 มีการจัดเสวนาหัวข้อ “วัฒนธรรมข้าวไท” (ห้อง ๑-๘๐๑ ตึก ๑ อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น ๘) โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ

1. คุณทองแถม นาถจํานง บรรณาธิการหนังสือ พิมพ์สยามรัฐ
2. ศ.ธีรยุทธ บุญมี อาจารย์ประจำวิทยาลัยสหวิทยาการ ม.ธรรมศาสตร์

ดําเนินรายการโดย ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว

 

 

ขอบคุณภาพ FB : ศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต Suryadhep Music Sala

Comments

comments