Home » ข่าว » กสม.มีมติสอบปม “เมย” ดับเอง เหตุส่อละเมิดสิทธิมนุษยชน
กสม.มีมติสอบปม “เมย” ดับเอง เหตุส่อละเมิดสิทธิมนุษยชน

กสม.มีมติสอบปม “เมย” ดับเอง เหตุส่อละเมิดสิทธิมนุษยชน

ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เผยที่ประชุมไม่รับคำร้อง “ศรีสุวรรณ” จี้สอบ “เมย” ดับ เหตุไม่ใช่ผู้เสียหาย แต่หยิบยกมาทำเอง เหตุส่อละเมิดสิทธิ์ ให้อนุฯ กก. ดำเนินการต่อ 

วันนี้ (6 ธ.ค.) นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ด้านการคุ้มครองและมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ว่า ที่ประชุมได้มีการพิจารณากรณีเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้ร้องเรียนต่อ กสม. ให้ตรวจสอบเกี่ยวกับการเสียชีวิตของ ‘เมย’ หรือ นายภคพงศ์ ตัญกาญจน์ นักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก โดยกรณีดังกล่าวผู้ร้องเรียนไม่ได้เป็นผู้เสียหายโดยตรง หรือได้รับมอบอำนาจจากผู้เสียหาย จึงไม่ครบองค์ประกอบคำร้องตามมาตรา 23 พ.ร.บ. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แต่เนื่องจากที่ประชุมเห็นว่ามีประเด็นที่อาจเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนสมควรที่ กสม. จะหยิบยกขึ้นตรวจสอบข้อเท็จจริงถึงสาเหตุของการเสียชีวิต ซึ่งหากสาเหตุเกิดจากการบังคับจากผู้อื่นให้กระทำการใดๆ อันเป็นเหตุให้ถึงแก่ชีวิตจะเป็นการขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน และอาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา หรืออาจเข้าข่ายเป็นการกระทำที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม ซึ่งประเทศไทยได้ลงนามเป็นภาคีในอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน และการกระทำอื่นๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี (Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment : CAT) จึงมีมติมอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองดำเนินการต่อไป

 

 

 

 

 

mgr-online-logo

Comments

comments