Home » ข่าว » การเมือง » ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวใหม่ ถวายพระราชกุศลฯ “ในหลวง ร.9″

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวใหม่ ถวายพระราชกุศลฯ “ในหลวง ร.9″

rsu 05-12-60 11

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวใหม่ ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2560

วันนี้ (5 ธ.ค.2560) สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เสด็จออกพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา “วันพ่อแห่งชาติ”

จากนั้นนายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีตักบาตรข้าวใหม่ ข้าวสารอาหารแห้ง เป็นการเบิกฤกษ์เทศกาลข้าวใหม่ ส่งเสริมอนุรักษ์ข้าวพันธุ์พื้นเมืองให้ทุกคนได้เห็นคุณค่าประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตและผลผลิตของชาวนามี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

rsu 05-12-60 10 rsu 05-12-60 04rsu 05-12-60 02rsu 05-12-60 06 rsu 05-12-60 01 rsu 05-12-60 07 rsu 05-12-60 09 rsu 05-12-60 08 rsu 05-12-60 05 rsu 05-12-60 03

Comments

comments