Home » ข่าว » การเมือง » ดร.อาทิตย์ เรียกร้อง !! ยุติความล้มเหลว นำชาติเข้าสู่แดนศิวิไล ด้วยระบอบราชประชาสมาสัยสังคมธรรมาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ดร.อาทิตย์ เรียกร้อง !! ยุติความล้มเหลว นำชาติเข้าสู่แดนศิวิไล ด้วยระบอบราชประชาสมาสัยสังคมธรรมาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ดร.อาทิตย์ เรียกร้อง !! ยุติความล้มเหลว นำชาติเข้าสู่แดนศิวิไล ด้วยระบอบราชประชาสมาสัยสังคมธรรมาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ที่ได้รับฉายาวีระบุรุษประชาธิปไตย บุคคบสำคัญที่ได้มีส่วนแก้ไขเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ จนได้รับการยกย่องจากในหลวงในรัชกาลที่ 9 ว่า “สมเป็นรัฐบุรุษ” ได้โพสข้อความทางเฟสบุ๊ค ระบุว่า ประเทศไทยมีรัฐบาลที่มาจากทั้งการเลือกตั้งที่อ้างว่าเป็นประชาธิปไตย และรัฐบาลเผด็จการทหารที่มาจากการรัฐประหารในยามที่รัฐบาลเลือกตั้งล้มเหลว เหวี่ยงไปทางซ้ายที เหวี่ยงไปทางขวาทีเหมือน หนีเสือ ปะจรเข้ ประเทศชาติของเราก็ไม่เห็นสงบสันติสุข เจริญรุ่งเรือง ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข หมดความเหลื่อมล้ำต่ำสูง มีความเป็นธรรม พ้นจากความลำบากยากจนค่นแค้นเลย

เรามีชนชาติ มีมรดกวัฒนธรรมความดีงามของชาติ มีสถาบันพระมหากษัตริย์ที่สร้าง หลอมรวม ปกป้องจรรโลงประเทศชาติให้มั่นคงยั่งยืนมาตลอดเวลาอันยาวนาน เราจะไม่ลองคิดนำมรดกอันล้ำค่าของเรามาจรรโลงกอบกู้บ้านเมืองเราบ้างหรือ ประเทศไทยน่าจะเป็นสุวรรณภูมิแดนศิวิไลได้ ด้วยระบอบราชประชาสมาสัยสังคมธรรมาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รัฐบาลราชประชาสมาสัย รัฐสภาราชประชาสมาสัย รัฐธรรมนูญราชประชาสมาสัย

 

 

 

 

สำนักข่าววิหคนิวส์

Comments

comments