Home » ข่าว » การเมือง » คกก.กองทุนหมู่บ้านฯ ลุยโครงการประชารัฐช่วยผู้มีรายได้น้อย กทม. พร้อมขยายทั่วไทย
คกก.กองทุนหมู่บ้านฯ ลุยโครงการประชารัฐช่วยผู้มีรายได้น้อย กทม. พร้อมขยายทั่วไทย

คกก.กองทุนหมู่บ้านฯ ลุยโครงการประชารัฐช่วยผู้มีรายได้น้อย กทม. พร้อมขยายทั่วไทย

“สุวิทย์” เป็นประธานประชุม คกก.กองทุนหมู่บ้านฯ พร้อมลุยขับเคลื่อนโครงการประชารัฐช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยใน กทม. ให้กองทุนทหาร 11 กองทุนพร้อมขยายโครงการทั่วประเทศ ผุดโมเดลแก้หนี้นอกระบบ โอนหนี้เข้ากองทุนบริหาร

วันนี้ (13 พ.ย.) เมื่อเวลา 09.00 น. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ โดยภายหลังการประชุม นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้แถลงผลการประชุม ว่าที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติโครงการประชารัฐช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยใน กทม.จำนวน 187 กองทุน เป็นกองทุนชุมชนทหาร 11 กองทุน และกองทุนชุมชนเมือง 176 กองทุน วงเงินประมาณ 182 ล้านบาท โดย แบ่งเป็น 5 โครงการ คือ 1. โครงการประเภทร้านค้าชุมชน 2. โครงการประเภทส่งเสริมอาชีพ 3. โครงการประเภทบริการชุมชน 4. โครงการประเภทตลาดประชารัฐ และ 5. โครงการประเภทโรงน้ำดื่ม ซึ่งโครงการเหล่านี้ จะได้รับการอนุมัติเงิน กองทุนละไม่เกิน 1 ล้านบาท เพื่อที่จะขับเคลื่อนโครงการ ทั้งนี้จะมีคณะทำงานคอยติดตามประเมินผล เพื่อติดตามความสำเร็จในการดำเนินโครงการด้วย ซึ่งโครงการทั้ง 5 ประเภทจะต้องนำเสนอโครงการขออนุมัติวงเงินภายในเดือนธันวาคม 2560 นี้ หากโครงการได้รับการพิจารณา โครงการจะเริ่มดำเนินการได้ในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2561 ตามพื้นที่เป้าหมาย

นายนทีกล่าวว่า รัฐบาลจะขยายกองทุนช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย 37 เขตทั่ว กทม. ตามแนวทางประชารัฐ พร้อมกันนี้จะดำเนินการควบคู่กับโครงการประชารัฐ 76 จังหวัดด้วย สำหรับตัวชี้วัด กทม.และต่างจังหวัดจะมีความแตกต่างกัน โดยต่างจังหวัดเน้นผลตอบแทนและรายได้ ส่วน กทม.จะดูว่าผู้มีรายได้น้อยได้ประโยชน์จากโครงการมากน้อยแค่ไหน ไม่เน้นเชิงกำไรหรือผลตอบแทน

สำหรับการช่วยเหลือหนี้นอกระบบ ในส่วนของกองทุนหมู่บ้านได้ตั้งโมเดลร่วมกับธนาคาร และสำนักงานอัยการสูงสุด ที่จะทดลองเริ่มต้นโมเดลที่วางไว้ ซึ่งจะเริ่มต้นจากการเจรจาไกล่เกลี่ยที่จะเชิญเจ้าหนี้และลูกหนี้มาหาข้อตกลงร่วมกัน ถ้าเจรจากันได้ กองทุนจะรับโอนหนี้จากเจ้าหนี้มาให้กองทุนเป็นเจ้าหนี้ โดยกองทุนจะปรับโครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกหนี้ สามารถอยู่ได้โดยไม่เป็นภาระ พร้อมแก้ปัญหาหนี้ได้ โดยกองทุนจะเป็นผู้ดูแล หากเงินกองทุนไม่พอจะขอให้สถาบันการเงินของรัฐ เช่น ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน เข้าสนับสนุนสินเชื่ออัตราพิเศษ ทั้งนี้ ลูกหนี้ที่จะโอนหนี้เข้าสู่กองทุนจะต้องอบรมอาชีพเพื่อมีรายได้กลับคืน สามารถใช้หนี้ได้ โดยต้องปฏิบัติจริง ทำจริง เมื่อเกิดผลิตผลก็ให้นำขายที่ร้านค้าประชารัฐทั่วประเทศ ขณะนี้กำลังเลือกพื้นที่เป้าหมายในการทำโครงการนำร่อง อาจจะเป็นที่จังหวัดระยอง นครนายก

ทั้งนี้ ระหว่างดำเนินโครงการหากลูกหนี้ประสบภาวะภัยธรรมชาติฉุกเฉินก็จะมีทุนฉุกเฉินเข้ามาช่วยเหลือด้วยโดยการประสานกับทางธนาคาร

 

 

 

mgr-online-logo

Comments

comments