Home » ข่าว » “นคราภิวัตน์กับการปฏิรูปการเมือง” โดย ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

“นคราภิวัตน์กับการปฏิรูปการเมือง” โดย ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

ปาฐกถา ในงาน เสวนา “เมือง กิน คน” นคราภิวัตน์และการพัฒนาเมือง ของศูนย์ศึกษามหานครและเมือง ม.รังสิต ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ เมื่อเร็วๆ นี้ 31 ตุลาคม 2560

(ไฟล์เอกสาร PDF)

นคราภิวัตน์กับการปฏิรูปการเมือง โดย ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

 

 

 

 

Comments

comments