Home » รายการย้อนหลัง » ข่าว » RSU News Talk » RSU Society : การทำโครงการ “โรงอาหารหรรษา” โดย สิริกาญจน์ แสงศรีจันทร์รัตน์

RSU Society : การทำโครงการ “โรงอาหารหรรษา” โดย สิริกาญจน์ แสงศรีจันทร์รัตน์

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV)
ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv
www.facebook.com/RSUWisdomTV

รายการ RSU News Talk ช่วง RSU Society : การทำโครงการ “โรงอาหารหรรษา”
แขกรับเชิญ : สิริกาญจน์ แสงศรีจันทร์รัตน์ นักศึกษาวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ม.รังสิต

ออกอากาศวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 16.00 – 17.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News1

รายการ RSU Society พาไปรู้จัก โครงการ “โรงอาหารหรรษา” โดยน้อง สิริกาญจน์ แสงศรีจันทร์รัตน์ นักศึกษาวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ม.รังสิต โดยที่มาโครงการ คือ การลงพื้นที่โรงเรียนวัดลานนา จ.ปทุมธานี แล้วพบว่า โรงอาหารของโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ไม่ถูกสุขอนามัย จึงต้องการระดมทุน เพื่อสร้างโรงอาหารใหม่ เพราะเป็นพื้นที่ที่น้องๆต้องใช้ทุกวัน ส่วนที่ชื่อว่าโครงการ “โรงอาหารหรรษา” นั้นเป็นเพราะโครงการนี้เกิดจากความร่วมมือกับเพื่อนหลายๆคน รวมถึงอาจารย์ ซึ่งทุกคนเห็นด้วยและมีความสุขที่จะได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

ส่วนแนวทางดำเนินการนั้น ได้วางรูปแบบ เป็นโครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ โดยนำความรู้เรื่องการผลิตสื่อออนไลน์มาใช้จริง โดยมีการวางแผนทั้งเก็บข้อมูล ลงพื้นที่จริง เพื่อสำรวจความต้องการของน้องๆ เพิ่มเติมจากข้อมูลเบื้องต้นที่ได้รับ ทำให้นอกเหนือจากโรงอาหารแล้ว ทางโรงเรียนยังต้องการห้องพยาบาล หรือ ห้องคอมพิวเตอร์ แยกออกมาให้เป็นสัดส่วน หรือของใช้จำเป็น เช่น พัดลม กระดานขาว หนังสือเรียน บอร์ดนิทรรศการ ทำให้ทางทีมงานรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำเป็นโครงการต่อเนื่อง เพื่อระดมความช่วยเหลือให้กับทางโรงเรียน และเปิดช่องทางรับบริจาคเพื่อนำรายได้มาซื้ออุปกรณ์การเรียน ทั้งการรับบริจาค และทำเสื้อยืดจำหน่าย

นอกเหนือจากการช่วยเหลือในด้านสิ่งของและการปรับสภาพแวดล้อมแล้ว นักศึกษากลุ่มนี้ ยังเตรียมกิจกรรมสันทนาการ เพื่อสร้างความสุขให้กับน้องๆ  โดยนักศึกษาสิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตนั้น ได้ดำเนินโครงการรูปแบบนี้ต่อเนื่องมาเป็นเวลา 5 ปี แล้ว โดยเป็นการเดินทางสำรวจความต้องการของโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ ซึ่งโครงการ “โรงอาหารหรรษา” เป็นหนึ่งในหลายสิบโครงการ ที่เกิดขึ้นจากน้ำใจอันงดงามของนักศึกษากลุ่มนี้ โดยผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โดยพิมพ์ค้นหาคำว่า “โรงอาหารหรรษาPRRSU”

ติดตามรายการ RSU News Talk ช่วง RSU Society รายการคุณภาพจากอาร์เอสยูวิสดอมทีวี ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ได้ทุกวันจันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 16.00-17.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News1 และรับชมรายการย้อนหลังทาง www.rsutv.tv

 

 

 

 

Comments

comments