Home » ข่าว » อาณัติ รอมาลี นักวิชาการ สถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรม
อาณัติ รอมาลี นักวิชาการ สถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรม

อาณัติ รอมาลี นักวิชาการ สถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรม

ที่มา : สารรังสิตออนไลน์

อาณัติ รอมาลี นักวิชาการ สถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรม

อีกหนึ่งบทบาทของคนรุ่นใหม่กับสายวิชาชีพที่ไม่ตกเทรนด์

 

หลายคนอาจมองว่านักภาษาศาสตร์ มุ่งมั่นเรียนเชิงลึกเฉพาะด้านภาษาเพียงเท่านั้น แต่หารู้ไม่ว่าหลักสูตร รายวิชาของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตนั้น เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนมากกว่าความรู้ด้านภาษา หรือวัฒนธรรม เพราะนักศึกษาสามารถลงเรียนรายวิชาโทของคณะอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยได้ ซึ่งวิชาโทที่นายอาณัติ รอมาลี หรือ นัด ศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เลือกเรียนนั้น เป็นวิชาจากคณะเทคโนโลยีชีวภาพ เกี่ยวกับความรู้และความเข้าใจด้านฮาลาล และนั่นคือจุดเริ่มต้นของบทบาทในการประกอบวิชาชีพของเขาในวันนี้

 

บทบาทนักวิชาการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล

ปัจจุบันนัดเป็นนักวิชาการ ฝ่ายบริการงานที่ปรึกษาสถาบันอาหาร สถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรม นัดเล่าว่า “งานนี้เป็นงานที่ตัดสินใจได้ไม่ยากนัก  เพราะเป็นงานที่ผมตั้งใจ ฝัน และมีเป้าหมายมาตั้งแต่ต้น จึงได้เลือกศึกษาและเรียนด้านภาษา รวมทั้งเลือกเรียนวิชาโทด้านเทคโนโลยีชีวภาพด้วย ส่วนตัวแล้วผมมองว่าอาชีพนี้หรืออาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับด้านอาหารฮาลาล มักจะเป็นอาชีพที่มีบุคลากรค่อนข้างจำกัด  และยังไม่เป็นที่รู้จักในหมู่คนรุ่นใหม่ หลายคนอาจมองว่ามันเป็นหน้าที่ของนักการศาสนา แต่ความเป็นจริงแล้ว อาชีพนี้ยังต้องการคนรุ่นใหม่เพื่อเข้ามาร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลในมิติต่างๆ เป็นอย่างมาก  สำหรับผมแล้วนั้นผมรู้สึกสนุกและมีไฟกับงานที่ตนเองเลือก ยิ่งการได้เดินทางลงพื้นที่พบปะกับผู้ประกอบการ ประชาชนเพื่อสอบถามถึงความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ  และเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการผลิตอาหารฮาลาลที่ถูกต้องตามหลักด้านศาสนาและเรื่องของFood Safety  เพราะปัจจุบันความต้องการด้านอาหารมีแนวโน้มที่สูงขึ้น และอาหารฮาลาลยังนับเป็นโอกาสของประเทศไทยในการสร้างรายได้อีกด้วย ซึ่งปัจจุบันทั้งภาครัฐและเอกชนหันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลมากขึ้นอีกด้วย ผมจึงได้เรียนรู้มิติต่างๆ ทั้งในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลของประเทศไทย และได้ทำงานร่วมกับ ฝ่ายกิจการฮาลาลในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ นอกจากนี้ ผมยังรับผิดชอบโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารฮาลาล เพื่อสร้างความหลากหลาย ทั้งด้านคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องต่อความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ และเพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารฮาลาลสู่เชิงพาณิชย์ อีกทั้งยังดูแลกิจกรรมเรื่องการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย โดยมีภารกิจพัฒนาเพื่อให้เป็นรูปแบบของสถาบัน  ทำหน้าที่เป็นแหล่งให้บริการข้อมูลด้านการค้าและเทคโนโลยี การบริการด้านการตรวจวิเคราะห์ ประสานงานความร่วมมือเพื่อการแก้ไขปัญหา และยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมอาหาร ในรูปแบบ องค์กรเครือข่าย ภายใต้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งในการทำงานโดยส่วนใหญ่แล้ว ผมจะติดต่อประสานงานหรือติดตามการทำงาน และให้คำปรึกษาในการวางระบบมาตรฐานฮาลาลให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย  จากที่เล่ามาจะเห็นได้ว่างานของผมนั้น อาจจะไม่ได้ใช้ภาษาที่เรียนมาเท่าไรนัก แต่ความรู้ ความเข้าใจที่ได้ศึกษาด้านฮาลาล วิถีชีวิต ศาสนา และวัฒนธรรมนั้น เรียกได้ว่าเป็นประโยชน์กับงานที่ทำเป็นอย่างดี ต้องขอบคุณมหาวิทยาลัยที่ได้เปิดกว้างในตอนนั้นที่ให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนสิ่งที่ชอบ สิ่งที่สนใจได้ แต่อย่างไรก็ตามในการทำงานก็ยังต้องพบเจออุปสรรคและปัญหา แต่วิธีแก้นั้นไม่ยาก เพียงแค่เราสนใจ ไต่ถามคนที่มีประสบการณ์มากกว่าเรา เรียนรู้ และมองปัญหาอย่างเปิดกว้าง เพียงเท่านี้การทำงานของเราก็จะดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ”

 

แม้งานที่ทำไม่ตรงสายกับสิ่งที่เรียน

แต่ประสบการณ์ระหว่างเรียนก็สอนให้ทำงานเป็น

 

สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต

สำหรับผมแล้ว ชีวิตมหาวิทยาลัยหากเราทุ่มเทกับการเรียนเพียงอย่างเดียวนั้น แน่นอนว่าคุณพลาดสิ่งสำคัญที่จะไม่สามารถหวนกลับมาได้อีกแล้ว แต่หากเราทุ่มเทกับทั้งการเรียนและการทำกิจกรรม นี่หล่ะจึงจะเรียกได้ว่าเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตที่แท้จริง เพราะในการทำกิจกรรมจะเป็นการบ่มเพาะความพร้อมที่จะก้าวออกไปเผชิญกับโลกการทำงานที่แท้จริง และสำหรับน้องๆ ที่ยังลังเลไม่รู้จะเลือกเรียนที่ไหน คณะอะไร อาจจะใจเย็นๆ ลองนึกดูก่อนว่าเราสนใจอะไร อยากเรียนด้านไหน อย่างที่เราได้ยินกันบ่อยๆ ถ้าได้ทำอะไรที่อยากทำ ทำในสิ่งที่สนใจ เส้นทางมันก็จะง่ายมากขึ้นไม่ว่าเราจะเจอปัญหาหรืออุปสรรคอะไร เราก็มีพลัง มีกำลังใจที่จะสู้กับมัน

 

 

 

 

 

LOGO RSU

Comments

comments