Home » ข่าว » กสทช.ชี้ การช่วยเหลือทีวีดิจิตอลชักดาบเงินประมูล เกินอำนาจ อาจต้องใช้ ม.44
กสทช.ชี้ การช่วยเหลือทีวีดิจิตอลชักดาบเงินประมูล เกินอำนาจ อาจต้องใช้ ม.44

กสทช.ชี้ การช่วยเหลือทีวีดิจิตอลชักดาบเงินประมูล เกินอำนาจ อาจต้องใช้ ม.44

‘ฐากร’ เผย ยังไม่ได้รับหนังสือจากชมรมทีวีดิจิตอล เรื่องไม่จ่ายเงินค่าประมูลงวดที่เหลือ แต่ได้เข้าร่วมประชุมกับ ‘วิษณุ เครืองาม’ รองนายกฯ และรับทราบปัญหาแล้ว ยืนยันไม่สามารถช่วยเหลือได้ เพราะเกินอำนาจของ กสทช. เหตุเงินประมูลและเงินที่เหลือจากการแจกคูปองทีวีดิจิตอลต้องส่งคืนรัฐ ชี้อาจต้องให้รัฐบาลใช้ ม. 44 แทน ขณะที่มติที่ประชุม กสทช.เห็นชอบ ปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทีวีดิจิตอล และเตรียมนำไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อไป พร้อมเดินหน้าประมูลเลขสวย รวยมงคล 19 พ.ย.นี้ คาดได้เงินจากการประมูลกว่า 80 ล้านบาท

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า สิ่งที่นายสุภาพ คลี่ขจาย ในฐานะประธานชมรมผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล ยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ และนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลเพื่อไม่ต้องชำระค่าประมูลทีวีดิจิตอลงวดที่เหลือนั้น เป็นสิ่งที่เกินอำนาจกสทช.ในการตัดสินใจ และทางชมรมฯเองก็ยังไม่ได้ส่งหนังสือถึง กสทช. แต่ตนเองได้ประชุมร่วมกับนายวิษณุเมื่อวันที่ 16 ต.ค.ที่ผ่านมา แล้ว สามารถสรุปข้อมูลเบื้องต้นที่ชมรมฯ ต้องการ แล้ว พบว่า ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลไม่ต้องการจ่ายค่าประมูลทีวีดิจิตอลงวดที่เหลือ จำนวน 16,837 ล้านบาท ซึ่งที่ผ่านมาผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลจ่ายมาแล้ว 4 งวด เป็นจำนวนเงิน 34,817.372 ล้านบาท คิดเป็น 64 % จากเงินประมูลทั้งหมด 54,422.34 ล้านบาท

สำหรับเงินที่รัฐบาลจะต้องสูญเสียไปจำนวน 16,837 ล้านบาท นั้น ชมรมฯมีความเห็นว่ารัฐบาลน่าจะนำคลื่นในย่านทีวีดิจิตอลที่ไม่ได้ใช้งานไปประมูลตามประกาศ กสทช. เรื่องแผนแม่บทบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560) ที่กำหนดให้แผนความถี่วิทยุสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลให้รองรับการใช้งานในย่าน 470-698 MHz แทนย่าน 510-790 MHz เพื่อมาชดเชยในส่วนที่ผู้ประกอบการไม่ต้องจ่ายได้

นอกจากนี้ชมรมฯยังต้องการให้นำเงินที่เหลือจากการแจกคูปองทีวีดิจิตอล ซึ่งขณะนี้มีอยู่ประมาณ 2,000-3,000 ล้านบาท มาชำระค่า MUX แทนผู้ประกอบการที่ต้องจ่ายอยู่ทุกเดือน โดยทีวีดิจิตอลความคมชัดระดับ SD ต้องจ่ายค่า MUX เดือนละ 4.7 ล้านบาทคิดเป็นปีละ 56.64 ล้านบาท และความคมชัดระดับ HD จ่ายเดือนละ 14.16 ล้านบาท คิดเป็นปีละ 169.92 ล้านบาท รวมทั้งหมดอยู่ที่ 2,500 กว่าล้านบาทต่อปี ด้วย

‘ตัวเลขนี้ กสทช.เพิ่งประมวลผลออกมา เพื่อพิจารณาต่อไปว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป หาก กสทช.ได้รับหนังสือจากชมรมฯชัดเจนแล้วก็จะมีการประชุมร่วมกันกับทางรัฐบาล ที่มี รองนายกฯ วิษณุ เป็นประธานเรื่องนี้ เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง จากนั้นค่อยกลับมาประชุมกับ กสทช. และกลับไปเสนอรองนายกฯ วิษณุ อีก ว่าขัดกับกฎหมายหรือไม่ หรือหาแนวทางช่วยเหลืออย่างไรบ้าง เพราะ ณ วันนี้ เงินที่เกิดจากการแจกคูปองทีวีดิจิตอล และเงินที่ประมูลต้องส่งให้แผ่นดิน ไม่สามารถทำอย่างอื่นได้ จะใช้ม.44 หรือ จะใช้เงินกองทุนช่วยได้หรือไม่ ต้องดูข้อกฎหมายทีละข้อ ซึ่งในที่ประชุมก็มีการสอบถามทางชมรมฯด้วยว่า หากไม่สามารถช่วยเหลือได้ จะทำอย่างไร ชมรมฯก็ยังคงยืนยันว่าไม่มีเงินจ่าย และที่ผ่านมา สื่อใหม่เกิดขึ้นเยอะ และกสทช.ก็ไม่สามารถช่วยเหลือได้ ดังนั้นคาดว่าเรื่องนี้จะมีการประชุมหลายรอบเพื่อหาข้อสรุป’

***ลดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทีวีดิจิตอล

นายฐากร กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ที่ประชุม กสทช. วันนี้ (18 ต.ค.2560) มีมติเห็นชอบแนวทางการทบทวนอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล โดยปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ดังนี้ 1.รายได้จากการประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ ตั้งแต่ 0-100 ล้านบาท อัตราค่าธรรมเนียม 0.125%

2.รายได้จากการประกอบกิจการเกิน 100-500 ล้านบาท อัตราค่าธรรมเนียม 0.25%

3.รายได้จากการประกอบกิจการเกิน 500-1,000 ล้านบาทอัตราค่าธรรมเนียม 0.5%

4.รายได้จากการประกอบกิจการเกิน 1,000-5,000 ล้านบาทอัตราค่าธรรมเนียม 0.75 %

5.รายได้จากการประกอบกิจการเกิน 5,000 ล้านบาท อัตราค่าธรรมเนียม1.5 %

จากเดิม อัตราที่เรียกเก็บ รายได้ 0-5 ล้านบาทแรก อัตราค่าธรรมเนียม 0.50 %
รายได้ส่วนที่เกินกว่า 5-50 ล้านบาท อัตราค่าธรรมเนียม 0.75 %
รายได้ส่วนที่เกินกว่า 50-500 ล้านบาท อัตราค่าธรรมเนียม 1.00 %
รายได้ส่วนที่เกินกว่า 500-1,000 ล้านบาท อัตราค่าธรรมเนียม 1.75 %
รายได้ส่วนที่เกิน 1,000 ล้านบาทขึ้นไป อัตราค่าธรรมเนียม 2.00 %
พร้อมทั้งเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ฯ (ฉบับที่ 3) และให้นำร่างประกาศดังกล่าวไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อไป

***ประมูลเลขสวย รวยมงคล

นายฐากร กล่าวว่า นอกจากนี้ ที่ประชุม กสทช. มีมติเห็นชอบให้สำนักงาน กสทช. จัดประมูลเลขหมายสวยครั้งที่ 3/2560 ในวันอาทิตย์ที่ 19 พ.ย. 2560 ที่สำนักงาน กสทช. โดยเลขหมายที่จะนำไปประมูลในครั้งนี้จำนวน 95 เลขหมาย เป็นเลขหมายสวย รวยมงคล โดยจะเป็นเลขหมายสวย 7 ตัวเหมือนติดกัน จำนวน 13 เลขหมาย ราคาเริ่มต้นการประมูล 3,000,000 บาท เป็นเลขหมายสวย 6 ตัวเหมือนติดกัน จำนวน 77 เลขหมาย ราคาเริ่มต้นการประมูล 500,000 บาท และเป็นเลขหมาย 4 ตัวเหมือนติดกัน 2 ชุด จำนวน 5 เลขหมาย ราคาเริ่มต้นการประมูล 500,000 บาท การประมูลเลขหมายสวยในครั้งนี้จะใช้วิธีการประมูลเช่นเดียวกับครั้งที่ผ่านๆ มา โดยให้มีการใช้ระบบซอฟต์แวร์เพื่อช่วยในการบริหารจัดการการประมูลและการเสนอราคาของผู้เข้าร่วมการประมูล ซึ่งเป็นรูปแบบและวิธีการที่มีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการในเชิงระบบที่ดี ทันสมัย มีความน่าเชื่อถือ และสามารถตรวจสอบข้อมูลการประมูลได้อย่างละเอียดและชัดเจน คาดว่าจะมีรายได้จากการประมูลครั้งนี้กว่า 80 ล้านบาท

 

 

 

 

mgr-online-logo

Comments

comments