Home » รายการย้อนหลัง » ข่าว » ปฏิรูปประเทศไทย … “ความเหลื่อมล้ำโอกาสการศึกษาของไทย” โดย ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์

ปฏิรูปประเทศไทย … “ความเหลื่อมล้ำโอกาสการศึกษาของไทย” โดย ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV)
ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv
www.facebook.com/RSUWisdomTV

รายการ ปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิต : “ความเหลื่อมล้ำโอกาสการศึกษาของไทย”
แขกรับเชิญ : ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์ คณบดีคณะกายภาพบำบัด ม.รังสิต และกรรมการสภาการศึกษา

รายการ ปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับเกียรติจาก ดร. วรชาติ เฉิดชมจันทร์ คณบดีคณะกายภาพบำบัด ม.รังสิต และกรรมการสภาการศึกษา ให้มุมมองในประเด็น “ความเหลื่อมล้ำโอกาสการศึกษาของไทย” ซึ่ง ดร.วรชาติ พยายามสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนแนวใหม่ ที่ครู หรือ ผู้สอน เริ่มต้นทำได้เอง เมื่อครูเก่ง และมีจิตวิญญาณของความเป็นครูที่ดี นั่นคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้การปฏิรูปการศึกษาทำได้เลยโดยไม่ต้องรอนโยบาย หรือรอระบบการศึกษาให้เปลี่ยนแปลง

หลายๆนโยบายที่รัฐบาลไทยพยายามทำ คือ การให้ครูสอนน้อยลง แต่สร้างทักษะความรู้ให้กับเด็กมากขึ้นนั้น เป็นสิ่งที่ไม่ต้องรอนโยบาย แต่ครูทำได้เลย เพราะข้อมูลความรู้มีอยู่ทั่วไป มีอยู่ในอินเตอร์เน็ต แต่การสอนทักษะการเรียนรู้ให้เด็กไทยนั้น คือสิ่งสำคัญมากกว่า ซึ่ง ครูเองนั้นจำเป็นต้องมีทักษะในการสอนเด็กให้รู้จักเรียนรู้ แต่สิ่งที่ยังต้องอิงกับระบบและโครงสร้าง คือ หลักสูตรการศึกษาไทยที่ยังมีการแบ่งกลุ่มวิชา มีการวัดผลแบบเดิมๆ ทำให้ครูปรับการสอนได้ยาก อีกทั้ง การที่ครูยังรู้สึกยึดมั่นในภาระงานสอนของตัวเองว่า เมื่อภาระสอนน้อยคือหน้าที่การงานไม่มั่นคง ทำให้การเปลี่ยนรูปแบบการสอนแบบใหม่ทำไม่ได้

ช่องว่างของครูต่างวัย ต่างยุค เช่นครูในวัย 40-50 ปีขึ้นไปนั้น สำหรับบางคนยังมีความยืดหยุ่นน้อยต่อการปรับให้เข้ากับเด็กรุ่นใหม่ แต่ครูยุคเก่าก็ยังมีจุดแข็งในการยึดระบบระเบียบที่คนรุ่นใหม่อาจละเลยมากเกินไป อย่างไรก็ตาม การปรับวิธีคิด ลดช่องว่างของวัยของครู และนักเรียนนั้น เป็นสิ่งจำเป็น และเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในสังคมไทยได้ โดยเริ่มที่ครู และไม่ต้องรอนโยบายชาติ เพียงแต่ในส่วนที่ระบบการศึกษาต้องปรับเปลี่ยน คือ การประเมินคุณภาพครูที่ไม่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของเด็ก ทำให้ครูจำเป็นต้องไปทำเรื่องอื่น เพื่อปรับเงินเดือน ปรับคุณวุฒิของตัวครูเอง โดยไม่เกี่ยวกับคุณภาพของนักเรียนไทยที่จะเพิ่มขึ้น มิเช่นนั้น ผลการประเมินโรงเรียนของประเทศไทยที่ว่า “ครูมีคุณภาพ โรงเรียนดีมาก แต่นักเรียนสอบตก คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์” จะยังคงเกิดขึ้นในระบบการศึกษาไทยอยู่เช่นนี้ ซึ่งเป็นการตอกย้ำว่า การประเมินครูไม่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็กไทย.

 

ติดตามรายการ RSU News Talk ทุกวันจันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 16.00น. ทางสถานีโทรทัศน์ News1 และรายการย้อนหลังทาง www.rsutv.tv

Comments

comments