Home » ข่าว » การศึกษา » ด่วน! รับสมัครเรียนแล้ว “วิถีชีวาเวชศาสตร์” (Lifestyle Medicine) หลักสูตรประวัติศาสตร์ที่จะทำให้คนธรรมดาเป็นหมอได้สำหรับตัวเอง
ด่วน! รับสมัครเรียนแล้ว “วิถีชีวาเวชศาสตร์” (Lifestyle Medicine) หลักสูตรประวัติศาสตร์ที่จะทำให้คนธรรมดาเป็นหมอได้สำหรับตัวเอง

ด่วน! รับสมัครเรียนแล้ว “วิถีชีวาเวชศาสตร์” (Lifestyle Medicine) หลักสูตรประวัติศาสตร์ที่จะทำให้คนธรรมดาเป็นหมอได้สำหรับตัวเอง

ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์
คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย
มหาวิทยาลัยรังสิต


เมื่อ 114 ปีที่แล้วนายโธมัส อัลวา เอดิสัน นักประดิษฐ์และนักธุรกิจชื่อดังชาวอเมริกันผู้จดสิทธิบัตรการประดิษฐ์หลอดไฟคนแรกของโลก ได้กล่าวถึงการแพทย์ในอนาคตความตอนหนึ่งว่า :

“แพทย์แห่งอนาคตจะไม่จ่ายยา แต่จะสนใจคนไข้ทั้งหลายของเขาในการดูแลกรอบของความเป็นมนุษย์ อาหาร และในสาเหตุและการป้องกันโรค”

114 ปี ผ่านไปมนุษย์ได้เชื่อมโยงข้อมูลข่าวสาร วิชาความรู้ ถึงกันทั่วโลกอย่างไร้ขีดจำกัด ทำให้ประชากรจำนวนไม่น้อยในโลกนี้สามารถได้รับข้อมูลของการปรับพฤติกรรมและการใช้ชีวิตของตัวเองตลอดจนการปรับอาหาร นั้นดีกว่าการใช้ยา และยังได้เรียนรู้มากขึ้นจากผลข้างเคียงของยาอีกด้วย

แพทย์แห่งอนาคต ได้ก่อตัวขึ้นแล้วและกำลังพัฒนาเป็นคลื่นขนาดใหญ่ที่กำลังจะนำพาการเปลี่ยนแปลงวงการสุขภาพของโลกอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน โดยเฉพาะในยุคข้อมูลข่าวสารและความรู้เชื่อมเครือข่ายกันทั่วโลก เพียงแต่ในทุกวันนี้ยังไม่เป็นระบบเพราะมีการปะปนไปด้วย ความเห็นและข้อมูลที่จริงบ้าง เท็จบ้าง ยังไม่พิสูจน์บ้าง พิสูจน์แล้วแต่ยังไม่ยุติบ้าง พิสูจน์แล้วแต่ยังไม่ยอมรับบ้าง ฯลฯ ซึ่งสร้างความสับสนให้กับประชาชนอย่างมากว่าสิ่งใดผิด และสิ่งใดถูกกันแน่

แต่ถ้าประชาชนมีความรู้ที่มากพอในการดูแลตนเองทั้งกรอบความเป็นมนุษย์ อาหาร ตลอดจนเรียนรู้สาเหตุและการป้องกันโรคได้ดังที่ว่าแล้ว ก็เชื่อว่าคนทั่วไปก็จะเจ็บป่วยน้อยลง กินยาน้อยลง และถ้าคนมีความรู้และปัญญามากขึ้นก็จะทำให้คำนิยามในเรื่องความสำเร็จในด้านการสาธารณสุขจะเปลี่ยนไปจากเดิมด้วย

นิยามความสำเร็จของการสาธารณสุขจากเดิมที่วัดผลมาจาก “งบประมาณรายจ่ายต่อหัวมากขึ้น” จะต้องกลับด้านเปลี่ยนเป็น “มีผู้เจ็บป่วยน้อยลง” 

ความสำเร็จของการสาธาณสุขเดิมที่มีดัชนีชี้วัดว่า “จะต้องสร้างโรงพยาบาลของรัฐให้มากขึ้น” จะต้องเปลี่ยนไปว่า “ประชาชนสามารถดูแลตัวเองได้มากขึ้น พึ่งพาตัวเองได้มากขึ้น จึงสามารถลดการใช้ยาลง และลดการแออัดของโรงพยาบาลให้น้อยลง” 

และจากเดิมความสำเร็จของหมอในโรงพยาบาลภาครัฐที่วัดความสำเร็จจาก “จำนวนตรวจคนไข้ให้มากขึ้นต่อวัน” จะต้องเปลี่ยนดัชนีชี้วัดความสำเร็จกลับด้านว่า “หมอจะต้องใช้เวลากับคนไข้เพื่อรักษาที่เหตุแห่งโรคได้นานมากขึ้น” ซึ่งหากเป็นเช่นนี้ได้หมอและคนไข้ก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามไปด้วย

“วิถีชีวาเวชศาสตร์” (Lifestyle Medicine) จึงได้ถูกออกแบบขึ้นมาโดยสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อทำให้ประชาชนธรรมดาได้มีโอกาสเข้าเรียนในหลักสูตรนี้มีองค์ความรู้เพื่อเป็นหมอสำหรับตนเอง และเป็นที่พึ่งให้กับคนในครอบครัวได้ และรวมไปถึงบุคคลการทางการแพทย์สามารถมีองค์ความรู้เพิ่มเติมในการแนะนำและให้คำปรึกษาคนไข้ได้ดีกว่าเดิม

ภายใต้หลักคิดที่ว่า “ลดการใช้ยา ด้วยการเพิ่มการบูรณาการแห่งปัญญา”!!!! วิถีชีวาเวชศาสตร์” (Lifestyle Medicine) จึงถือเป็นหลักสูตรแรกในประวัติศาสตร์ของวงการศึกษาด้านสุขภาพ ที่มีหมอและผู้เชี่ยวชาญในด้านสุขภาพต่างสาขาที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จ“การลงมือปฏิบัติจริง”มารวมตัวกันอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน

เริ่มต้นจาก อาจารย์ ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยรังสิตสื่อมวลชนผู้ซึ่งค้นคว้างานวิจัยในด้านสุขภาพเพื่อมาเผยแพร่เพื่อให้ประชาชนมีข้อมูลที่เพียงพอ เพื่อไปปรับพฤติกรรมและการบริโภคให้เป็นหมอด้วยตนเองได้ โดยทำงานดังกล่าวต่อเนื่องยาวนานกว่าครึ่งทศวรรษแล้ว เป็นผู้ลงมือปฏิวัติพฤติกรรมของตัวเองจนหายป่วยจากโรคเรื้อรังที่เป็นมานานหลายสิบปี เช่น โรคภูมิแพ้ โรคหวัด โรคหอบหืด โรคไมเกรน ฯลฯ จากเดิมที่ต้องกินยาเป็นจำนวนมากทุกเดือน กลายมาเป็นว่าไม่ต้องรับประทานยาใดๆเลยแม้แต่เม็ดเดียวต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 6 แล้ว และเขียนหนังสือสุขภาพขายดีมาแล้วหลายเล่ม อาทิ โชคดีที่ไม่ไปหาหมอ, กินดื่มด่าง-ล้างพิษตับ, ปฏิวัติน้ำมันพืช อาจารย์ ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ จะใช้ประสบการณ์ตรงมาเป็นผู้สอน การสืบค้นข้อมูลงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค 4.0, การบริหารระบบภูมิคุ้มกัน, การล้างพิษ, โรคระบบทางเดินหายใจ, โรคไมเกรน, โภชนาการบำบัดจากงานวิจัย ฯลฯ

และจะอ่านงานวิจัยให้ได้อย่างถูกต้องแม่นยำอย่างไร นายแพทย์ ดร.พิชา สุวรรณหิตาทร (หมอแชมป์) ซึ่งจบปริญญาโทด้านชีวสถิติ ปริญญาเอกด้านระบาดวิทยา จะมาสอนคนธรรมดาให้รู้ความหมายและเทคนิคการอ่านงานวิจัยทางด้านสุขภาพเพื่อไปใช้งานได้จริง และยังจะมาสอนเรื่อง “การแพทย์ฉุกเฉิน” อีกด้วย

นายแพทย์บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ หมอชื่อดังที่ประสบความสำเร็จในการรักษาตัวเองให้หายป่วยจาก 6 โรค ภายใน 4 เดือน ด้วยการปรับพฤติกรรมและธรรมชาติบำบัดโดยไม่ต้องใช้ยา ได้แก่ โรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ตับอักเสบเรื้อรัง ไขมันในเลือดสูง เม็ดเลือดแดงสูงผิดปกติ คุณหมอบุญชัยได้ตัดสินใจขายหุ้นโรงพยาบาลเอกชนทั้งหมดเพราะขัดแย้งกับผลสำเร็จจริงในการรักษาโรคของตัวเองโดยการใช้ธรรมชาติบำบัดที่ลงมือปฏิบัติจริง และได้เขียนหนังสือสุขภาพที่ขายดีชั้นแนวหน้าของประเทศไทยมาแล้วหลายเล่ม ได้แก่ ปฏิวัติชีวิต ปฏิวัติสุขภาพ, พิชิตโรคร้ายโดยไม่ใช้ยา, หยุดแก่ หยุดป่วยด้วยการล้างพิษ, พิชิตมะเร็ง ฟื้นฟูไตด้วยพลังธรรมชาติ ฯลฯ คุณหมอบุญชัยจะมาสอนจากประสบการณ์ตรงในการเอาชนะโรคที่ไม่ได้ติดเชื้อ NCDs ด้วยการปรับวิถีการดำเนินชีวิตอย่างรอบด้าน

แพทย์อายุรเวท (พท.ป.) แวสะมิง แวหมะ (หมอแวร์) รองคณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยรังสิต 
หมอชื่อดังชั้นแนวหน้าของประเทศที่ประสบความสำเร็จในการรักษาหลายโรคด้วยการกดจุดตามสัญญาณให้กับคนไข้ทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยไม่ต้องใช้ยา มีความโดดเด่นและมีชื่อเสียงจากการ การกดจุดรักษาโรคปวดหัวไมเกรนรายแรกของแพทย์แผนไทยประยุกต์ ต่อมายังได้บูรณาการร่วมกับการครอบแก้วฮิจามะแบบอิสลาม การกดจุดรักษาโรคปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังในสำนักงาน (ออฟฟิต ซินโดรม) ฯลฯ คุณหมอแวร์ประสบความสำเร็จในการรักษา จึงมีการบอกต่อปากต่อปากจนคนไข้ต้องรอคิวจองยาวเหยียด ถึงขั้นมีชาวต่างชาติจำนวนไม่น้อยบอกต่อกันเองในผลของการรักษาที่น่าอัศจรรย์จนต้องบินมารักษากับคุณหมอแวร์โดยตรงเพียงอย่างเดียว ปัจจุบันคุณหมอแวร์จึงได้รวบรวมและสร้างทีมแพทย์แผนไทยประยุกต์เพื่อรักษาหลายโรค อาทิ โรคเข่าเสื่อม โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท การนวดโกยท้องและมดลูกเพื่อแก้อาการปวดประจำเดือน ปวดขา ปวดหลังในผู้หญิง ฯลฯ ในหลักสูตรนี้คุณหมอแวร์จะมาสอนเกี่ยวกับโรคไมเกรน การกดจุดแก้อาการในบ้าน การบูรณาการอดอาหารล้างพิษ, การล้างพิษด้วยตนเอง ฯลฯแพทย์อายุรเวท ดร.สุวรรณ ตั้งจิตรเจริญ อดีตนายกสมาคมแพทย์อายุรเวทแผนไทยประยุกต์แห่งประเทศไทย (ในพระสังฆราชูปถัมภ์ สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปรินายก) คุณหมอดร.สุวรรณ มีชื่อเสียงเรื่องการนวดกดจุดระดับปรมาจารย์รักษาสารพัดโรค จนไดรับฉายาว่า “หมอนิ้วเพชร” ถึงขนาดทุ่มเทกดจุดให้คนไข้ตั้งแต่ 6 โมงเช้า ถึง 2 ทุ่มทุกวันโดยไม่มีวันหยุด ก็ยังไม่สามารถรองรับคนไข้ได้ทัน ทุกวันนี้คนไข้จึงต้องจองล่วงหน้า 3-4 เดือนกว่าที่จะได้คิวรักษา คุณหมอ ดร.สุวรรณจะเสียสละเวลามาสอนวิชาว่าด้วยเรื่องการกดจุดแก้อาการเบื้องต้นในบ้านอาจารย์ ชัย พนมยันตร์ แพทย์แผนจีนและเป็นแพทย์แผนไทยด้วยในคนเดียวกัน มีความเชี่ยวชาญโดดเด่นในด้านแพทย์แผนจีน โดยเฉพาะสมุนไพรจีน และการฝังเข็มเพื่อการชะลอวัย จะมาสอนวิชาการฝังเข็มแก้อาการในบ้าน สมดุลหยินหยาง และการใช้สมุนไพรจีนแพทย์อายุรเวท ฉัตร์วนิชย์ พวงมาลัย หมอไทยแห่งเมืองเพชร ผู้ได้รับรางวัล หมอไทยดีเด่น เขต 5 ปี 2558 เป็นบุตรีและได้รับการสืบทอดศาสตร์ของตระกูลจาก “หมอชอน พวงมาลัย” แพทย์แผนไทยชื่อดังจากจังหวัดเพชรบุรีและได้รับการเคารพยกย่องจากประชาชน และคุณหมอฉัตร์วนิชย์ยังได้รับความรู้การแพทย์แผนไทยอย่างเป็นระบบและสืบทอดเจตนารมณ์จากอายุรเวทวิทยาลัย อีกทั้งยังเปิดใจกว้างศึกษาเพิ่มเติมในด้านการนวดไทยที่หลากหลายจากหมอพื้นบ้านอีกหลายท่าน เป็นหมอไทยที่มีความอัศจรรย์ในการตรวจคนไข้ด้วยการแมะแบบไทยและธาตุเจ้าเรือนจนสร้างความน่าตื่นตะลึงทั้งในประเทศและต่างประเทศมาแล้ว 

คุณหมอฉัตร์วนิชย์มีความลึกซึ้งและแตกฉานระดับปรมาจารย์ของประเทศในด้านองค์ความรู้ด้านสมุนไพรที่หาตัวจับยาก มีคนไข้มารักษาและได้ผลดีจริง จึงมีประชาชนมาใช้บริการกับคุณหมอฉัตรวนิชย์จำนวนมากโดยไม่เคยต้องประชาสัมพันธ์ใดๆ คุณหมอฉัตรวนิชย์จะเสียสละเวลามาสอนในหลักสูตรนี้ในเรื่อง การทำความรู้จักสมุนไพรเบื้องต้น และผลิตภัณฑ์สมุนไพรแพทย์อายุรเวทกรรณิกา จิตต์ศรัทธา จบการศึกษาจากอายุรเวทวิทยาลัย และเคยศึกษาดูงานธรรมชาติบำบัดจากประเทศเยอรมนี เป็นนักบรรยายด้านสุขภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญจัดหลักสูตรกิจกรรมสุขภาพจำนวนมากอย่างยาวนาน เป็นอุปนายกสมาคมแพทย์อายุรเวทแผนไทยประยุกต์แห่งประเทศไทย จะมาเป็นผู้บรรยายในเรื่องการใช้ชีวิตแลพฤติกรรมเพื่อสุขภาพตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนผ่านหัวข้อบรรยายเรื่องสำคัญ “ธรรมานามัย”อาจารย์ศัลยา คงสมบูรณ์เวช นักกำหนดอาหารขึ้นทะเบียนวิชชาชีพในประเทศสหรัฐอเมริกา มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานในด้านอาหารหลายสิบปี เขียนบทความและเขียนหนังสือขายดีด้านอาหารเพื่อสุขภาพมาแล้วจำนวนมาก เช่น อาหารต้านวัย ต้านโรค, อาหารบำบัดโรค ฯลฯ จะเสียสละเวลามาสอนในหลักสูตรวิถีชีวาเวชศาสตร์ในเรื่อง “บูรณาการโภชนาการบำบัด”นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย กรมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการวางยุทธศาสตร์แพทย์แผนไทย จึงได้เสาะแสวงหาและรวบรวมการแพทย์แผนไทยทั่วประเทศ ทั้งวิธีการรักษาและสมุนไพรที่ประสบความสำเร็จในการรักษาจริง จะมาบรรยายเรื่อง “แพทย์แผนบูรณาการ” นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ผู้คร่ำหวอดและผลักดันเรื่องแพทย์ทางเลือกมาอย่างยาวนาน ทำให้เห็นมุมมองของแพทย์ทางเลือกในหลายมิติอย่างรอบด้าน จะเสียสละเวลามาบรรยายเพื่อให้ผู้เรียนหลักสูตรได้ทราบว่าถ้าถึงวันหนึ่งที่คนในครอบครัวเจ็บป่วย เราจะมีแพทย์ทางเลือกอะไรบ้าง นอกเหนือจากการรักษาในระบบแพทย์แผนปัจจุบัน

แพทย์หญิงภัทรลดา ปราโมช ณ อยุธยา (หมอไอซ์) รองคณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยรังสิต หมอรุ่นใหม่ที่ผันตัวเองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย มาเปิดกว้างและเปิดรับความรู้ด้านสุขภาพข้ามศาสตร์ ตลอดจนร่วมทำงานจริงกับแพทย์หลากศาสตร์และนักธรรมชาติบำบัดเพื่อเอาประโยชน์สูงสุดของคนไข้เป็นศูนย์กลาง ปัจจุบันหมอไอซ์เป็นแพทย์บูรณาการที่ประสบความสำเร็จในคลีนิคต้นแบบ MW Clinic ที่รักษาคนป่วยจำนวนมากโดยไม่จ่ายยาแม้แต่เม็ดเดียวมาปีเศษแล้ว ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างศึกษาในขั้นตอนสุดท้ายเพื่อเตรียมตัวขึ้นทะเบียนเป็นอาจารย์สอนการล้างลำไส้ด้วยการใช้น้ำบำบัดคนแรกของประเทศไทย ภายใต้สมาคมการล้างลำไส้ด้วยน้ำบำบัดนานาชาติ “International Association Colon Hydrotherapy” หมอไอซ์จะมาสอนหลักสูตรนี้ในเรื่อง การวินิจฉัยโรคสามัญ, การเลือกใช้วิตามินและแร่ธาตุให้เหมาะสมสำหรับตนเอง, การออกกำลังกาย Smart Exercise ฯลฯ

จึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งว่าผู้ที่ประสบความสำเร็จในการรักษาและผู้ที่มีชื่อเสียงในด้านการแพทย์และสุขภาพซึ่งล้วนแล้วแต่มีภารกิจที่มาก จะมารวมตัวเสียสละเวลาอันมีค่าเพื่อสอนประชาชนให้เป็นหมอด้วยตัวเองอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์วงการสุขภาพไทย

หลักสูตรดังกล่าวนี้รับจำนวนจำกัด โดยเริ่มรับสมัครเรียนแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 และเริ่มเรียนทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทั้งเช้าและบ่าย ยกเว้นวันหยุดช่วงส่งท้ายปีและวันขึ้นปีใหม่ โดยเริ่มเรียนวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 – 13 มกราคม 2561 ที่มหาวิทยาลัยรังสิต รวมประมาณ 84 ชั่วโมง สามารถสมัครได้โดยไม่จำกัดวัยและวุฒิการศึกษา โดยผู้ที่จบหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยรังสิตสนใจสมัครเรียนด่วนก่อนเต็ม ได้ที่สถาบันรังสิตวิชชาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต หมายเลขโทรศัพท์ 02-791-5681, 02-791-5683, 02-791-5684

 

 

 

 

mgr-online-logo

Comments

comments