Home » ข่าว » 14 โรคและบริการทางการแพทย์เบิก “ประกันสังคม” ไม่ได้ เล็งหารือก่อนชงปลดล็อกบางข้อ
14 โรคและบริการทางการแพทย์เบิก “ประกันสังคม” ไม่ได้ เล็งหารือก่อนชงปลดล็อกบางข้อ

14 โรคและบริการทางการแพทย์เบิก “ประกันสังคม” ไม่ได้ เล็งหารือก่อนชงปลดล็อกบางข้อ

เปิด 14 โรคและบริการการแพทย์ ใช้สิทธิประกันสังคมไม่ได้ คปค.เตรียมหารือควรปลดล็อกข้อไหนให้เบิกได้ 

วันนี้ (12 ก.ย.) นายมนัส โกศล ประธานเครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) กล่าวว่า ปัจจุบันสำนักงานประกันสังคม (สปส.) มีข้อกำหนดในการให้บริการรักษาโรคมะเร็ง 10 ชนิด และนอกเหนือจากนั้นก็จะมีข้อกำหนดต่างๆ ขณะเดียวกันยังมีอยู่ 14 โรคและการบริการที่ไม่สามารถเบิกตามสิทธิประกันสังคมได้ ซึ่งบางอย่างก็สมควรต้องมีการปรับปรุงแก้ไขใหม่ โดยเมื่อไม่นานมานี้ คปค. ได้เข้ายื่นหนังสือต่อ นพ.อำนวย กาจีนะ ประธานอนุกรรมการพัฒนาระบบการบริการทางการแพทย์ของคณะกรรมการการแพทย์ (บอร์ดการแพทย์) ประกันสังคม โดยขอให้ปรับเปลี่ยนในเรื่องของการตรวจสุขภาพเพิ่มเติม ซึ่งเดิมการตรวจสุขภาพหลายอย่างไม่เข้าเกณฑ์ของประกันสังคม
นายมนัส กล่าวว่า คปค.ได้ขอยื่นปรับปรุงแก้ไขประกาศคณะกรรมการแพทย์ มาตรา63(2) เพิ่ม ตรวจสุขภาพในช่องปาก,ตรวจครรภ์ ฝากครรภ์,ตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก และตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่ นอกจากนี้ ในวันที่ 20 กันยายนนี้ ทางเครือข่ายฯจะมีการหารือกันถึงประเด็นรายละเอียดของ 14 ข้อที่ไม่สามารถเบิกประกันสังคมได้ว่า มีข้อไหนปลดล็อกได้บ้าง หรือเพิ่มเติมแนบท้ายได้บ้าง โดยจะมีการหารือกันที่โรงแรมเบย์ ศรีนครินทร์

ด้าน นพ.อำนวย กล่าวว่า ในระบบประกันสังคมมีการตรวจรักษาในหลายกลุ่มโรค ส่วนข้อเสนอที่ทางเครือข่ายฯ ได้ยื่นมานั้น เมื่อเร็วๆนี้ทางอนุกรรมการฯได้เชิญตัวแทนคปค.เข้าหารือเกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้ ซึ่งได้รับไว้พิจารณาและส่งต่อกรรมการการแพทย์ที่มี นพ.ชาตรี บานชื่น เป็นประธานพิจารณาในรายละเอียดต่อไป 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th กรณีโรค และการบริการอื่นๆที่ไม่สามารถใช้สิทธิจากประกันสังคม ประกอบด้วย 14 ข้อ ดังนี้ 1. โรคหรือการประสบอันตรายอันเนื่องจากการใช้สารเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด 2. โรคเดียวกันที่ต้องใช้ระยะเวลารักษาตัวในโรงพยาบาลประเภทคนไข้ใน 180 วัน ในหนึ่งปี ยกเว้น กรณีที่มีความจำเป็นตามดุลยพินิจของคณะกรรมการการแพทย์ 3. การบำบัดทดแทนไตกรณีไตวายเรื้อรัง ยกเว้น กรณีไตวายเฉียบพลันที่มีระยะเวลารักษาไม่เกิน 60 วัน ให้มีสิทธิได้รับบริการทางการแพทย์ และกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ให้สิทธิได้รับบริการทางการแพทย์ โดยการบำบัดทดแทนไตด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีล้างช่องท้องด้วย น้ำยาอย่างถาวร และด้วยวิธีปลูกถ่ายไต ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการปลูกถ่ายไต ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและอัตราที่กำหนดในประกาศสำนักงานประกันสังคม

4. การกระทำใดๆ เพื่อความสวยงามโดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ 5. การรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างการค้นคว้าทดลอง 6. การรักษาภาวะมีบุตรยาก 7. การตรวจเนื้อเยื้อเพื่อการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ ยกเว้น การปลูกถ่ายไขกระดูก 8. การตรวจใดๆ ที่เกินความจำเป็นในการรักษาโรคนั้น 9. การผ่าตัดอวัยวะ ยกเว้น การปลูกถ่ายไขกระดูก ปลูกถ่ายไตการเปลี่ยนอวัยวะกระจกตาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 10. การเปลี่ยนเพศ 11. การผสมเทียม 12. การบริการระหว่างรักษาตัวแบบพักฟื้น 13. ทันตกรรม ยกเว้น ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด และการใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ บางส่วน หรือทั้งปาก และ 14. แว่นตา

 

 

 

mgr-online-logo

Comments

comments