Home » ข่าว » การเมือง » ม.รังสิต ระดมทุกภาคส่วนเสนอรัฐบาล ชะลอร่าง พ.ร.บ.บริหารรัฐวิสาหกิจ ส่อแปรรูปมิใช่ปฏิรูป
ม.รังสิต ระดมทุกภาคส่วนเสนอรัฐบาล ชะลอร่าง พ.ร.บ.บริหารรัฐวิสาหกิจ ส่อแปรรูปมิใช่ปฏิรูป

ม.รังสิต ระดมทุกภาคส่วนเสนอรัฐบาล ชะลอร่าง พ.ร.บ.บริหารรัฐวิสาหกิจ ส่อแปรรูปมิใช่ปฏิรูป

ภาคประชาสังคมและภาควิชาการจับมือเรียกร้องรัฐบาล-สนช. ชะลอร่าง พรบ.รัฐวิสาหกิจ หวั่นเน้นแปรรูปไม่ใช่ปฏิรูป เตรียมจัดเวทีระดมความเห็นทุกฝ่ายหาข้อยุติ เพื่อปฏิรูปอย่างแท้จริง

เมื่อวันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560 (วันนี้) ที่ ม.รังสิต เครือข่ายภาคประชาสังคม, สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) , เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) และสถาบันปฏิรูปประเทศไทย (สปท.) มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับเครือข่ายนักวิชาการ อาทิ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยลัยรังสิต,ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง, อ.อานันท์ หาญพาณิชย์พันธ์ รองอธิการบดี รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัย รังสิต,อ.อนุสรณ์ ศรีแก้ว คณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์, อ.คมสัน โพธิ์คง รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ รศ.ดร.ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม คณบดีสถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต, ผศ.วันวิชิต บุญโปร่ง รองคณบดีฯ คณะรัฐศาสตร์ อ.สุนี ไชยรส อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม, ดร.สุริยะใส กตะศิลา รองคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม และผู้อำนวยการสถาบันปฏิรูประเทศไทย(สปท.) ,นส.รสนา โตสิตระกูล อดีตสมาชิกวุฒิสภา,อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย ,ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี แกนนำเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย,สาวิทย์ แก้วหวาน เลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ฯลฯ
ได้มีการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับประเด็น “ร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ…. หรือที่เรียกกันว่า “ร่าง พ.ร.บ.บรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ” ที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันในสังคมวงกว้าง โดยที่ประชุมมีความเห็นเบื้องต้นร่วมกันดังนี้

1. ที่ประชุมเห็นความสำคัญที่ทุกฝ่ายควรผลักดันเรื่องนี้ให้เป็น “วาระแห่งชาติ” เพราะเป็นเรื่องที่กระทบกับผลประโยชน์ของชาติและประชาชนทุกภาคส่วน

2.ที่ประชุมจะร่วมรณรงค์เผยแพร่ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริงต่อประชาชนให้ทราบถึงสาระสำคัญ ของร่าง พรบ.ฉบับดังกล่าวว่าเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจจริงหรือไม่

3.ที่ประชุมเห็นร่วมกันจัดทำข้อเสนอ “พิมพ์เขียวการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจฉบับประชาชน เพื่อเสนอแนวทางการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจที่เป็นประโยชน์ต่อชาติและประชาชนอย่างแท้จริ

4.เห็นควรจัดเวทีสัมมนาวิชาการเพื่อหาข้อยุติถึงร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวว่า จะทำให้เกิดการปฏิรูปอย่างแท้จริงได้อย่างไร โดยจะจัดวันที่ 19 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ตั้งแต่ 9.00 – 16.00 น โดยจะเชิญตัวแทนภาครัฐ ตัวแทน สนช. ตัวแทนคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) มาร่วมอภิปรายสัมมนาด้วย รวมทั้งจะมีการเสนอแนวทางปฏิรูปรัฐวิสาหกิจในนามภาคประชาสังคม

5.ในระหว่างนี้ที่ประชุมขอเรียกร้องให้รัฐบาลและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ชะลอร่าง พรบ.ดังกล่าวไว้ก่อน เพื่อดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 77 รับฟังความคิดเห็นประชาชนทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงและเป็นรูปธรรม

 

 

 

Comments

comments