Home » ข่าว » การเมือง » “สุริยะใส” จี้รัฐแจง กม.รัฐวิสาหกิจส่อแปรรูปมิใช่ปฏิรูป มีซ่อนเงื่อนถ่ายทรัพย์สู่ทุนต่างชาติ
“สุริยะใส” จี้รัฐแจง กม.รัฐวิสาหกิจส่อแปรรูปมิใช่ปฏิรูป มีซ่อนเงื่อนถ่ายทรัพย์สู่ทุนต่างชาติ

“สุริยะใส” จี้รัฐแจง กม.รัฐวิสาหกิจส่อแปรรูปมิใช่ปฏิรูป มีซ่อนเงื่อนถ่ายทรัพย์สู่ทุนต่างชาติ

“สุริยะใส” จี้รัฐบาลแจงร่าง พ.ร.บ.บริหารรัฐวิสาหกิจ ส่อแปรรูปทั้งระบบมิใช่ปฏิรูป ชี้มีซ่อนเงื่อนผ่องถ่ายทรัพย์แผ่นดินไปอยู่ในมือนายทุนต่างชาติ ยันไม่มีใครค้านปฏิรูป แต่รับแนวทาวน่าห่วงซ้ำรอยขายตลาดหลักทรัพย์ ระบุเกี่ยวกับความมั่นคง ควรระงับไว้ก่อน ฟังความเห็นตาม ม.77

วันนี้ (10 ก.ย.) นายสุริยะใส กตะศิลา รองคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ตนเห็นว่ากระแสเคลือบแคลงสงสัยของสังคมต่อ ร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาการกำกับดูและบริหารรัฐวิสาหกิจ ที่จะนำไปสู่การแปรรูปรัฐวิสาหกิจทั้งระบบ มิใช่การปฎิรูปตามที่รัฐบาลกล่าวอ้างนั้น มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ภาครัฐต้องชี้แจงประชาชนอย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้ได้ข้อยุติที่สังคมสิ้นข้อสงสัยและสร้างหลักประกันว่าจะเป็นการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจจริงๆ ไม่ใช่การแปรรูปหรือเอารัฐวิสาหกิจไปขายเหมือนความพยายามของรัฐบาลก่อนหน้านี้

นายสุริยะใส กล่าวว่า มีประเด็นมากมายในร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ที่ดูเหมือนมีการซ่อนเงื่อนปมเพื่อผ่องถ่ายทรัพย์สินของแผ่นดินไปอยู่ในมือนายทุนเอกชนซึ่งอาจเป็นนายทุนต่างชาติด้วย เช่น เป้าหมายของร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้เน้นการแข่งขันเชิงพาณิชย์มากกว่าการบริการประชาชนหรือไม่ ความเป็นรัฐวิสาหกิจจะพ้นไปโดยอำนาจของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือ คนร.หรือไม่ สัดส่วนที่มาของ คนร.มาจากการแต่งตั้งของฝ่ายการเมืองล้วนๆ จะปลอดจากกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองหรือไม่ รวมทั้งสถานภาพของบริษัทลูกหรือบริษัทย่อยๆที่จะเกิดขึ้นตามมาก็ไม่มีข้อกำหนดที่ชัดเจนว่ารัฐต้องถือหุ้นในสัดส่วนเท่าไร ฯล

“เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเพราะเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของชาติและคนทุกกลุ่มถ้าผิดพลาดคนแบกรับภาระคือประชาชนเพราะรัฐบาลมาแล้วก็ไป จึงต้องรอบคอบรับฟังความเห็นทุกฝ่ายอย่างจริงจัง ซึ่งไม่มีใครคัดค้านการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจเพราะทุกคนก็เห็นปัญหาคล้ายๆกับที่รัฐบาล แต่แนวทางและมาตรการที่กำหนดไว้ในร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ น่าเป็นห่วงว่าสุดท้ายแล้วเป้าหมายปลายทางอาจไม่ต่างจากความพยายามของนักการเมืองหรือรัฐบาลก่อนหน้านี้ที่มุ่งเอารัฐวิสาหกิจไปขายในตลาดหลักทรัพย์” นายสุริยะใส กล่าว

นายสุริยะใส กล่าวว่า ที่สำคัญเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติด้วยจึงไม่จำเป็นต้องรวบรัดตัดตอนผลักดันเป็นกฎหมาย ทั้งที่ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ก็ยังไม่ได้จัดทำเนื้อหาสาระใดๆ พึ่งแต่งตั้งกรรมการ จึงควรระงับร่าง พรบ.ฉบับนี้ไว้ก่อน และรับฟังความเห็นของสังคมวงกว้างตามเจตนามรย์ของรัฐธรรมนูญ มาตรา 77 ด้วยน่าจะเป็นทางออกที่ดี และเป็นการลดอุณหภูมิความขัดแย้งทางการเมืองไปด้วย

 

 

 

mgr-online-logo

Comments

comments