Home » ข่าว » การเมือง » ผอ.ศูนย์ไซเบอร์ ทบ.เผยถูกโจมตีลดลง เผยปิดเว็บหมิ่นสถาบันฯ แล้ว 752 ราย
ผอ.ศูนย์ไซเบอร์ ทบ.เผยถูกโจมตีลดลง เผยปิดเว็บหมิ่นสถาบันฯ แล้ว 752 ราย

ผอ.ศูนย์ไซเบอร์ ทบ.เผยถูกโจมตีลดลง เผยปิดเว็บหมิ่นสถาบันฯ แล้ว 752 ราย

ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์ กองทัพบก ยันให้ความสำคัญระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ รับยังขาดการสนับสนุนบุคลากรที่มีความชำนาญให้เจริญก้าวหน้า เผยหน่วยถูกโจมตีลดลง ทำให้มีเวลาพัฒนาองค์กร พบเว็บหมิ่นสถาบันฯ มี 1,107 ปิดไปแล้ว 752 ราย
       
       วันนี้ (10 ส.ค.) ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พล.ต.ฤทธี อินทราวุธ ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์ กองทัพบก (ผอ.ศซบ.ทบ.) กล่าวถึง นายริชาร์ด เอ.คลาร์ก (Richard A. Clarke) ผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ ของสหรัฐอเมริกาที่มาบรรยายเรื่อง Cyber Security ในการสัมมนา งานวันสื่อสารแห่งชาติ ประจำปี 2560 ว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจและมีความสำคัญต่อประเทศมาก โดยมีผู้บริหารระดับสูงทุกภาคส่วนมาร่วมงานทั้งภาครัฐ-เอกชนอย่างคับคั่ง จึงควรจะให้ความสำคัญต่อเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้น และนำข้อเสนอแนะต่างๆ มาดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ทั้งด้านการจัดตั้ง Cyber Command และการเสริมสร้างขีดความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคามด้านไซเบอร์ รวมถึงการพัฒนาบุคลากร
       
       พล.ต.ฤทธีกล่าวว่า กองทัพให้ความสำคัญต่อเรื่อง Cyber Security มานานแล้ว โดยสภากลาโหม อนุมัติร่างแผนแม่บทไซเบอร์ กลาโหม ขึ้นมารองรับทั้ง 3 ด้าน คือ มาตรการป้องกัน มาตรการป้องปราม และการผนึกกำลังทุกภาคส่วน ส่วนด้านการปฏิบัติงานที่ผ่านมายังคงขาดการส่งเสริมสนับสนุนบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านนี้ ให้มีความเจริญก้าวหน้าเพื่อการงานอย่างต่อเนื่อง และการสร้างแรงจูงใจอย่างจริงจัง รวมถึงการนำบุคลากรเหล่านี้มาใช้งานในระดับชาติ
       
       “ในส่วนของกองทัพบกนั้น ช่วงที่ผ่านมามีความพอใจที่การโจมตี หรือป่วนเว็บหน่วยงานราชการจากกลุ่ม Hacker หรือผู้ไม่หวังดีต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศลดลงมาก ทั้งนี้เป็นผลจากการสร้างความเข้าใจและการดำเนินการทางกฎหมาย ทำให้หน่วยงานต่างมีเวลาในการพัฒนาองค์กรไปสู่ Thailand 4.0 และเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์มากขึ้น จะเห็นได้จากกรณีการโจมตีของมัลแวร์ WannaCry และ Petya เราได้รับผลกระทบน้อยมาก” ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์ กองทัพบก กล่าว
       
       พล.ต.ฤทธีกล่าวว่า กรณีเว็บหมิ่นสถาบัน ตั้งแต่ ต.ค. 59 ที่ผ่านมาถึง ก.ค. ตรวจพบ 1,107 รายการ โดยมาจาก Facebook 441 รายการ ปิดไปแล้ว 411 รายการ, Youtube 656 รายการ ปิดไปแล้ว 335 รายการ, Twiter 10 รายการ ปิดไปแล้ว 6 รายการ รวมที่ได้รายงานและประสานการปิดกั้นกับ DE, DSI และ ปอท. ได้ปิดกั้นเพิ่มขึ้นรวมทั้งหมด 752 รายการ ที่เหลืออยู่ในระหว่างการดำเนินการ

 

 

logo_astv_mgr

Comments

comments