Home » ข่าว » ข่าวดีผู้ประกอบการ! ยื่นจดเครื่องหมายการค้าที่ไทย แต่ขอคุ้มครองได้ทั่วโลก
ข่าวดีผู้ประกอบการ! ยื่นจดเครื่องหมายการค้าที่ไทย แต่ขอคุ้มครองได้ทั่วโลก

ข่าวดีผู้ประกอบการ! ยื่นจดเครื่องหมายการค้าที่ไทย แต่ขอคุ้มครองได้ทั่วโลก

“พาณิชย์” เผยไทยได้ยื่นสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกพิธีสารมาดริดแล้ว มีผลบังคับ 7 พ.ย.นี้ ชี้ผู้ประกอบการจะมีความสะดวกในการยื่นจดเครื่องหมายการค้ามากขึ้น โดยยื่นที่ไทย แต่ขอรับคุ้มครองได้ถึง 98 ประเทศทั่วโลก
       
       นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2560 ที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ได้ยื่นภาคยานุวัติสารพิธีสารมาดริดต่อ นายฟรานซิส เกอร์รี ผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization : WIPO) ทำให้ประเทศไทยเป็นสมาชิกพิธีสารมาดริดในลำดับที่ 99 และจะมีผลในวันที่ 7 พ.ย. 2560 ซึ่งจะส่งผลดีที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศให้แก่ผู้ประกอบการไทย
       
       โดยผู้ประกอบการไทยสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา และขอรับการคุ้มครองในประเทศสมาชิกอื่นๆ จำนวน 98 ประเทศ ครอบคลุม 114 ดินแดนได้หลายประเทศในคราวเดียวกัน และสามารถเลือกยื่นคำขอเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส หรือภาษาสเปน และชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ ในคราวเดียว ซึ่งจะทำให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
       
       ขณะเดียวกัน ระบบมาดริดยังจะช่วยให้มีการขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการค้า และการลงทุนในไทยให้เติบโตขึ้น
       
       นอกจากนี้ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญายังได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการพัฒนาข้อมูลรายการสินค้าและบริการของระบบมาดริด (MGS) ร่วมกับผู้อำนวยการใหญ่ WIPO โดย WIPO จะให้ความช่วยเหลือในการจัดทำรายการสินค้าและบริการของระบบ MGS เป็นภาษาไทย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ยื่นคำขอเครื่องหมายการค้าผ่านระบบมาดริด

 

 

logo_astv_mgr

Comments

comments