Home » รายการย้อนหลัง » ข่าว » RSU News Talk » RSU News Talk : “สุริยะใส” ขออุทธรณ์ความเห็นใจนายกฯ ให้เหยื่อความรุนแรง 7 ตุลาฯ 51

RSU News Talk : “สุริยะใส” ขออุทธรณ์ความเห็นใจนายกฯ ให้เหยื่อความรุนแรง 7 ตุลาฯ 51

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV)
ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv
www.facebook.com/RSUWisdomTV

รายการ RSU News Talk : “สุริยะใส” ขออุทธรณ์ความเห็นใจนายกฯ ให้เหยื่อความรุนแรง 7 ตุลาฯ 51
แขกรับเชิญ : ดร.สุริยะใส กตะศิลา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

ออกอากาศวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16.00 – 17.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News1

Comments

comments