Home » ข่าว » การเมือง » “มีชัย” ชี้ช่อง พธม.มีหลักฐาน ป.ป.ช.ไม่ยื่นอุทธรณ์คดีโดยมิชอบ สามารถเอาผิดได้
“มีชัย” ชี้ช่อง พธม.มีหลักฐาน ป.ป.ช.ไม่ยื่นอุทธรณ์คดีโดยมิชอบ สามารถเอาผิดได้

“มีชัย” ชี้ช่อง พธม.มีหลักฐาน ป.ป.ช.ไม่ยื่นอุทธรณ์คดีโดยมิชอบ สามารถเอาผิดได้

ประธาน กรธ.แนะช่องทางพันธมิตรฯ หากมีหลักฐานชี้ ป.ป.ช.ไม่ยื่นอุทธรณ์คดีสลายการชุมนุม 7 ตุลาฯ โดยมิชอบ เอาผิดได้ตาม ม.157 เพราะรัฐธรรมนูญเปิดช่อง
       
       วันนี้ (8 ส.ค.) นายมีชัย ฤชุพันธุ์ กล่าวถึงช่องทางกฎหมายในการกล่าวหาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ที่กระทำผิดต่อหน้าที่ว่า สามารถเข้าชื่อเพื่อยื่นถอดถอนได้หากเป็นเรื่องที่ขัดรัฐธรรมนูญก็ร้องไปที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือถ้าทำให้บุคคลใดเสียสิทธิ ผู้เสียสิทธิสามารถฟ้องศาลได้ ส่วนกรณีตัวแทนกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยยื่นเรื่องขอให้ ป.ป.ช.อุทธรณ์คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ที่ยกฟ้องคดีสลายการชุมนุมกลุ่มพันธมิตรฯ หาก ป.ป.ช.ไม่ยื่นอุทธรณ์แล้วพบว่าเป็นการไม่ยื่นอุทธรณ์โดยไม่สุจริต สามารถดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีว่ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 หรือเข้าชื่อถอดถอนได้ ทั้งนี้ ในรัฐธรรมนูญปี 2560 ก็เปิดช่องให้ดำเนินการได้หลายกรณี ไม่ใช่เฉพาะเรื่องทำผิดมาตรฐานจริยธรรมเท่านั้น เพราะ ป.ป.ช.ก็อยู่ภายใต้กฎหมายเช่นเดียวกับองค์กรอิสระอื่น แต่ต้องไม่กล่าวหาโดยไม่มีหลักฐานเพราะจะถูกฟ้องกลับได้
       
       “กลไกที่วางไว้ในรัฐธรรมนูญ ถ้ามีการกล่าวหามายังสภา สภาก็ส่งศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง จากนั้นศาลฯ จะตั้งคณะผู้ตรวจสอบอิสระไปสอบ หากพบว่ามีมูลความผิด ก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ เป็นขั้นตอนตามรัฐธรรมนูญ เป็นเรื่องที่ศาลฎีกาฯ พิจารณาคดีได้ แต่ก่อนที่เรื่องจะไปถึงศาลฯ ก็เป็นหน้าที่ของประธานรัฐสภา จะทำการกลั่นกรอง หากกล่าวหาลอยๆ ไม่มีหลักฐานก็สามารถใช้ดุลพินิจไม่ส่งศาลได้ เพราะไม่เช่นนั้นหากมีคนร้องมากว่า 500 ราย แล้วส่งศาลให้ตั้งคณะผู้ตรวจสอบ ศาลก็ตายพอดี” นายมีชัยกล่าว

 

 

logo_astv_mgr

Comments

comments