Home » ข่าว » เร่งผลิตคนระบบราง 5 ปีอย่างน้อย3หมื่นคน “พิชิต”สั่งรถไฟตั้งบริษัทรับความรู้จากจีน
เร่งผลิตคนระบบราง 5 ปีอย่างน้อย3หมื่นคน “พิชิต”สั่งรถไฟตั้งบริษัทรับความรู้จากจีน

เร่งผลิตคนระบบราง 5 ปีอย่างน้อย3หมื่นคน “พิชิต”สั่งรถไฟตั้งบริษัทรับความรู้จากจีน

“คมนาคม”คาดใน5 ปีต้องการบุคลากรระบบราง 3 หมื่น เร่งหารือจีน เล็งตั้งบ.ร่วม ร.ฟ.ท. ถ่ายโอนเทคโนโลยี รถไฟความเร็วสูงจากจีน ด้าน มทร.ธัญบุรี ระดมสมอง”ไทยแลนด์ เรล อะคาเดมี่” วางแผนจัดการศึกษาในสถาบันการศึกษา
       
       นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังปาฐกถา เรื่อง โอกาสของการยกระดับศักยภาพของบุคลากรไทยผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งทางราง ในการประชุม Executive Meeting เพื่อกำหนดความต้องการด้านการพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้ที่สำคัญผ่านเครือข่ายสถาบันวิชาการระบบขนส่งทางรางว่า เป็นการประชุม ไทยแลนด์ เรล อะคาเดมี่ ซึ่งนำเอาผู้มีความรู้ด้านระบบรางมาร่วมประสานงานในการถ่ายโอนเทคโนโลยีระบบรางที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งจากการลงทุนระบบราง โดยเฉพาะรถไฟความเร็วสูงความร่วมมือไทย-จีน จะเป็นตัวสำคัญที่จะเริ่มต้นด้านการถ่ายโอนเทคโนโลยี,รถไฟทางคู่, รถไฟฟ้าในเมือง รวมมูลค่าหลายแสนล้าน ดังนั้นควรได้มีการถ่ายโอนองค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้วย ซึ่งประเมินว่า ในอีก 5 ปี ประเทศไทยจะมีความต้องการบุคลากร ในระบบรางจำนวน 3 หมื่นคน ทั้งบุคลากรระดับสูง ระดับกลาง ระดับปฎิบัติ รองรับองค์ความรู้ เทคโนโลยี ด้านรถจักรและล้อเลื่อน (Rolling Stock) ด้านงานโยธาและโครงสร้างทาง (Civil and Track Works) ด้านระบบอาณัติสัญญาณ ด้านระบบไฟฟ้า ด้านดำนินการและบำรุงรักษา ด้านความปลอดภัย และองค์ความรู้ทั่วไป
       
       ทั้งนี้ ได้มีการหารือกับจีน เบื้องต้นในการร่วมถ่ายโอนเทคโนโลยี ซึ่งต้องการให้มีการความร่วมมือในการจัดตั้งบริษัท ร่วมกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เพื่อเป็นผู้รับองค์ความรู้ทั้งด้านการเดินรถ (Operation ) และการซ่อมบำรุง (Maintenance) เพื่อให้องค์ความรู้ในเรื่องบริหารจัดการรถไฟความเร็วสูง อยู่คู่ รฟท.
       
       โดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และศูนย์นวัตกรรมระบบราง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เป็นผู้ริเริ่มที่จะหารือเพื่อกำหนดกรอบ ในการผลิตบุคลากร ในสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรม เนื่องจาก ในการผลิตบุคลากรแต่ละประเภทนั้น จะต้องมีการลงทุนอุปกรณ์ เครื่องมือ และงานวิจัย จำนวนมาก ซึ่งจะมีความชัดเจนภายใน 6 เดือน ในการแบ่งแยกระดับการศึกษาในการผลิตบุคลากร
       
       ปัจจุบัน โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ สามารถผลิตบุคลากรได้ประมาณ 300 คน/ปี ส่วนสถาบันการศึกษา ระดับปริญญาเอก มีหลักสูตรที่ ม.มหิดล , ปริญญาโท ที่ม. เกษตรฯ ,ปริญญาตรี มี 5 แห่ง คือ มทร.ธัญบุรี,ลาดกระบัง,เกษตร,
       หอการค้า,รังสิต ส่วนระดับปวช.ปวส. มีหลายแห่ง รวมๆ ยังอยู่ในหลักพันคน/ปี เท่านั้น
       
       อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันรฟท.มีหัวจักร 130 หัว ซึ่งมีอายุเก่า 30-40 ปี ภายหลังการก่อสร้างรถไฟทางคู่แล้วเสร็จ มีความต้องการหัวจักรอีก 170 คัน โดยเบื้องต้นทำแผนจัดหา 100 คัน(ซื้อ 50 คัน เช่า 50 คัน) 

 

 

 

logo_astv_mgr

Comments

comments