Home » ข่าว » ฟัง! “อนุสรณ์” : วิเคราะห์มุมมองต่อ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ (บังคับใช้ 23 ส.ค.)

ฟัง! “อนุสรณ์” : วิเคราะห์มุมมองต่อ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ (บังคับใช้ 23 ส.ค.)

ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ อดีตกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์ในรายการ “สนามข่าว 101″ ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 ดำเนินรายการโดยคุณพัฒน์พงศ์ สำเนียงเสนาะ

Comments

comments