Home » รายการย้อนหลัง » สาระความรู้ » Rangsit “คิด” » Rangsit “คิด” : “เครือข่ายสายตรวจพลเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต”

Rangsit “คิด” : “เครือข่ายสายตรวจพลเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต”

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV)
ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv
www.facebook.com/RSUWisdomTV

รายการ Rangsit “คิด” : “เครือข่ายสายตรวจพลเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต”

ในปัจจุบันพบว่ารอบๆมหาวิทยาลัยรังสิตมีหอพักใหม่เพิ่มมากขึ้นทำให้นักศึกษามีทางเลือกในการเข้าพักอาศัยมากยิ่งขึ้น และจากการเพิ่มขึ้นของหอพัก และจำนวนนักศึกษา ทำให้มีผู้ประกอบการหลายประเภท เข้ามาตั้งสถานประกอบกิจการบริเวณรอบมหาวิทยาลัย โดยเล็งเห็นนักศึกษาเป็นกลุ่มลูกค้าที่สำคัญ ในขณะเดียวกันอาชญากรก็ได้เห็นประโยชน์จากสิ่งนี้เช่นกัน และอาจเป็นหนทางไปสู่ปัญหาอาชญากรรมต่างๆ ในอนาคต นอกจากนี้ในปัจจุบันมีผู้ใช้รถใช้ถนนในบริเวณหมู่บ้านเมืองเอกเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง บางรายไม่ได้รับการปฐมพยาบาลอย่างทันท่วงที การแจ้งเหตุต่างๆ ในบางเหตุการณ์เกิดความล่าช้า ดังนั้นเพื่อเป็นการเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุ การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจึงมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่ง สำนักงานศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาและเพื่อขยายโครงการเดิมคือโครงการตาสับปะรดสร้างความปลอดภัยให้เกิดเป็นเครือข่ายที่เพิ่มมากขึ้น และป้องกันปัญหาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งด้านสวัสดิภาพของนักศึกษา จึงเกิดเป็นโครงการเครือข่ายสายตรวจพลเมืองขึ้น

แขกรับเชิญ :
1. เชษฐา อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต
2. ด.ต.นิเวช แสนสุข ผบ.หมู่(ป.)สภ.ปากคลองรังสิต

ออกอากาศวันเสาร์ 10.00 น. l 23 กรกฎาคม 2560 l ทางสถานีโทรทัศน์ News1

Comments

comments