Home » ข่าว » กพช.เคาะค่าไฟ-แอลพีจีฟรีใส่บัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย
กพช.เคาะค่าไฟ-แอลพีจีฟรีใส่บัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย

กพช.เคาะค่าไฟ-แอลพีจีฟรีใส่บัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย

 “กพช.” เคาะเลิกเกณฑ์ช่วยคนจนผู้มีรายได้น้อยด้านพลังงานไปสู่ระบบบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อยของกระทรวงการคลังแทน เคาะช่วยใช้ไฟฟรี 200 บาทต่อคนต่อเดือน แอลพีจี 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน พร้อมเคาะค่าไฟ TOU สำหรับปั๊ม EV สนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0

      พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานว่า กพช.ได้เห็นชอบปรับระบบและมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยด้านพลังงาน โดยให้ดำเนินการผ่านระบบบัตรสวัสดิการตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 ของกระทรวงการคลัง ทดแทนนโยบายและมาตรการค่าไฟฟ้าฟรีภายในวงเงิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน ทดแทนนโยบายและมาตรการค่าไฟฟ้า และโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกแอลพีจีภาคครัวเรือน ภายในวงเงิน 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน คาดว่าจะมีผลตั้งแต่ 1 ต.ค.
       
       “เดิมเรามีมาตรการช่วยคนจนใช้ไฟไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือนฟรี และกรณีแอลพีจีช่วยผู้มีรายได้น้อยโดยยึดเกณฑ์คนใช้ไฟไม่เกิน 90 หน่วยต่อเดือนจึงจะมีสิทธิ์ และให้มาลงทะเบียน รวมถึงหาบเร่ แผงลอยให้ใช้แอลพีจีราคาเดิม 18.13 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งเกณฑ์ทั้งหมดก็ยกเลิกเพราะโอนไปอยู่ในบัตรสวัสดิการโดยใช้งบประมาณแผ่นดินทั้งหมด ซึ่งระบบเดิมที่เราช่วยจะมีฐานเพียง 7 ล้านคน แต่ของคลังจะขยายฐานไปยังผู้มีรายได้น้อยถึง 14 ล้านคน” รมว.พลังงานกล่าว
       
       สำหรับกรณีของร้านหาบเร่ แผงลอย ที่ให้สิทธิ์ใช้แอลพีจีราคาเดิมที่มีเงื่อนไขขนาดไม่เกิน 50 ตารางเมตร ก็ให้ทางกรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) ไปทบทวนว่าจะปรับอย่างไร ซึ่งอาจจะกำหนดค่าอาหารต่อจานเพื่อให้การช่วยเหลือได้ประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง
       
       นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบให้สถานีอัดประจุไฟฟ้าใช้อัตราค่าไฟฟ้าสำหรับรองรับยานยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ระยะแรกแบบอัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาของวัน (TOU) โดยหากใช้ช่วงกลางวันจะมีค่าไฟเฉลี่ย 4.10 บาทต่อหน่วย กลางคืน 2.60 บาทต่อหน่วย ซึ่งหลังจากนี้ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงก็จะไปประกาศอัตราค่าไฟต่อไป ส่วนค่าไฟถาวรได้มอบหมายคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานไปพิจารณาเพื่อประกาศใช้อีกครั้ง
       
       นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้มาใช้สิทธิ์แอลพีจีราคาเดิมเพียง 4 หมื่นจากผู้มีสิทธิ์ 7 ล้านคน เป็นวงเงิน 1.13 ล้านบาทต่อเดือน ส่วนหาบเร่แผงลอยผู้ที่มีสิทธิ์ 3.8 แสนคน ใช้จริงแค่ 1.2แสนคน หรือคิดเป็น 27 ล้านบาทต่อเดือน
       
       นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กล่าวว่า กพช.ยังเห็นชอบแนวทางการเปิดเสรีธุรกิจแอลพีจีเต็มรูปแบบ มีผล 2 ส.ค. รวมถึงเห็นชอบหลักการและแนวทางการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ โดยมอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดหา LNG ไม่เกิน 1.5 ล้านตันในปี 2561 ให้ ปตท.แยกธุรกิจท่อส่งก๊าซทางบัญชีออกจากระบบจัดหาและจำหน่ายก๊าซฯ ฯลฯ

 

 

 

logo_astv_mgr

Comments

comments