Home » ข่าว » โรงงาน-ชาวไร่อ้อยลุ้น 1 ธันวาคม “ลอยตัวราคาน้ำตาลทราย”
โรงงาน-ชาวไร่อ้อยลุ้น 1 ธันวาคม “ลอยตัวราคาน้ำตาลทราย”

โรงงาน-ชาวไร่อ้อยลุ้น 1 ธันวาคม “ลอยตัวราคาน้ำตาลทราย”

ชาวไร่อ้อยส่งตัวแทนเข้าร่วมคณะกรรมการพิจารณาศึกษาการปรับปรุง พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 ของ สนช.เพื่อพิจารณาร่างกฎหมายให้รอบคอบ หวังประกาศใช้รองรับการลอยตัวราคาน้ำตาลทรายได้ทันกำหนด 1 ธันวาคมนี้ห ลังเหลือเวลาเพียง 4 เดือน จับตาน้ำตาลตลาดโลกส่อฉุดราคาอ้อยขั้นต้นตกต่ำ
       
        นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี ประธานคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ของ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย เปิดเผยว่า ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ชาวไร่อ้อย และโรงงานน้ำตาลอยู่ระหว่างเร่งรัดหาข้อสรุปแนวทางการบริหารจัดการหลังยกเลิกโควตา และลอยตัวราคาน้ำตาลทราย เพื่อให้สามารถบังคับใช้ได้ทันภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นช่วงฤดูการหีบอ้อยประจำฤดูการผลิตปี 60/61 หลังจากสำนักงานอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ได้นำเสนอร่างแก้ไข พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 ต่อ ครม.ไปก่อนหน้านี้ แต่ตาม ม.77 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 กำหนดให้ต้องเปิดรับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สอน.จึงต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นอีกครั้ง ผ่านทางเว็บไซต์ของ สอน.ในขณะนี้
       
       “สอน.ต้องสรุปทำเรื่องส่ง ครม.หาก ครม.เห็นชอบก็จะส่งร่างดังกล่าวไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. พิจารณาเพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป แต่ระหว่างนี้เพื่อให้รวดเร็ว สนช.ได้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาศึกษาปรับปรุง พ.ร.บ.อ้อยฯ ซึ่งมีตัวแทนทุกส่วนรวมถึงชาวไร่ โรงงานน้ำตาล โดยจะได้ลงพื้นที่ในการรับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายควบคู่กันเพื่อให้รวดเร็ว และทุกฝ่ายหวังว่าแนวทางทั้งหมดจะไม่สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นใหม่เพื่อให้ประกาศใช้ได้ทันก่อน 1 ธ.ค.” นายสิริวุทธิ์กล่าว
       
       ทั้งนี้ สาระของร่าง พ.ร.บ.อ้อยฯ เป็นหนึ่งในกระบวนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่อุตสาหกรรม และลดข้อพิพาทจากทางประเทศบราซิล หลังกล่าวหาว่าไทยมีการอุดหนุนการส่งออกน้ำตาลทรายและอุดหนุนราคาภายในประเทศ ทำให้โครงสร้างราคาบิดเบือน
       
       นายนราธิป อนันตสุข หัวหน้าสำนักงานสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยและหัวหน้าสำนักงานสมาคมชาวไร่อ้อยเขต 7 กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ 4 องค์กรชาวไร่อ้อยได้หารือและแจ้งให้สมาชิกชาวไร่ทั่วประเทศได้รับทราบถึงความคืบหน้าการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายโดยเฉพาะการลอยตัวราคาในวันที่ 1 ธ.ค.นี้ ซึ่งคงจะต้องติดตามใกล้ชิดเพราะเหลือเวลาเพียง 4 เดือนเท่านั้น
       
       “ในแง่ของการปฏิบัตินั้นเราก็น่าจะสามารถลอยตัวราคาน้ำตาลทรายได้ทัน แต่ในแง่ทางกฎหมายก็ยังไม่แน่ใจแต่เราก็จะต้องเร่งทำให้ทุกอย่างเป็นไปตามกรอบเพื่อให้บราซิลพอใจโดยเฉพาะให้ระบบไม่มีการอุดหนุน ราคาในประเทศสะท้อนต้นทุน” นายนราธิปกล่าว
       
        แหล่งข่าวจากกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่า ขณะนี้ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดโลกเฉลี่ยอยู่ที่ 14 เซ็นต์ต่อปอนด์ ทำให้แนวโน้มราคาขายปลีกของไทยหากลอยตัวราคาจะมีโอกาสปรับลดลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งอยู่ที่รัฐจะกำหนดวิธีการคำนวณในขั้นรายละเอียด อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ชาวไร่อ้อยเริ่มกังวลขณะนี้คือทิศทางราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิตปี 60/61 ที่หากคำนวณราคาในปัจจุบันจะอยู่ที่ระดับ 850 บาทต่อตัน ถือเป็นราคาที่อาจทำให้ชาวไร่อ้อยไม่คุ้มทุนก่อนที่จะนำไปสู่การลอยตัวจึงต้องมีความชัดเจนในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะหากราคาตกต่ำจะช่วยเหลือชาวไร่อ้อยอย่างไร

 

 

logo_astv_mgr

Comments

comments