Home » ข่าว » การศึกษา » สกอ. ขอบคุณ ม.รังสิต สนับสนุนกิจกรรมการแสดง วิ่งคบเพลิงกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน ครั้งที่ 29
สกอ. ขอบคุณ ม.รังสิต สนับสนุนกิจกรรมการแสดง วิ่งคบเพลิงกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน ครั้งที่ 29

สกอ. ขอบคุณ ม.รังสิต สนับสนุนกิจกรรมการแสดง วิ่งคบเพลิงกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน ครั้งที่ 29

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาทักษะความสามารถและกิจกรรมนักศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ขอบคุณ มหาวิทยาลัยรังสิต สนับสนุนกิจกรรมการแสดง วิ่งคบเพลิงกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน ครั้งที่ 29

วันนี้ ( 13 ก.ค.60) ที่ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต  นายฉัตรชัย ศรีวิไล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาทักษะความสามารถและกิจกรรมนักศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าพบ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อมอบของที่ระลึกและขอบคุณมหาวิทยาลัยรังสิตที่ให้การสนับสนุน และความร่วมมือในการจัดกิจกรรม การแสดง การวิ่งคบเพลิงกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน ครั้งที่ 29 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา

สำหรับการกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน ครั้งที่ 29 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-30 สิงหาคม 2560 ณ เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน

551

 

LOGO RSU

Comments

comments