Home » รายการย้อนหลัง » ข่าว » RSU News Talk » RSU News Talk : “คำแนะนำสำหรับผู้ริเริ่มตั้งต้นธุรกิจ” โดย ดร.ฉัตรพงศ์ วัฒนจิรัฏฐ์

RSU News Talk : “คำแนะนำสำหรับผู้ริเริ่มตั้งต้นธุรกิจ” โดย ดร.ฉัตรพงศ์ วัฒนจิรัฏฐ์

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV)
ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv
www.facebook.com/RSUWisdomTV

รายการ RSU News Talk : คำแนะนำสำหรับผู้ริเริ่มตั้งต้นธุรกิจ
แขกรับเชิญ : ดร.ฉัตรพงศ์ วัฒนจิรัฏฐ์ ผู้บริหารงานพัฒนาการให้คำปรึกษาลูกค้าบุคคล K-Expert

ออกอากาศวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16.00 – 17.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News1

รายการ RSU News Talk นำเสนอเรื่องราวน่าสนใจสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการสร้างธุรกิจสร้างสรรค์เป็นของตัวเอง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ฉัตรพงศ์ วัฒนจิรัฏฐ์ ผู้บริหารงานพัฒนาการให้คำปรึกษาลูกค้าบุคคล K-Expert มาสร้างแรงบันดาลใจและให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจสำหรับคนรุ่นใหม่

ดร.ฉัตรพงศ์ วัฒนจิรัฏฐ์ ผู้บริหารงานพัฒนาการให้คำปรึกษาลูกค้าบุคคล K-Expert กล่าวว่า หากคนรุ่นใหม่ต้องการสร้างธุรกิจใหม่ๆ เป็นของตัวเอง ควรเริ่มจากคำถามว่า “เราชอบ และถนัดอะไร และเราต้องการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ ได้อย่างไร” คำถามนี้ มีความสำคัญ และเป็นหัวใจหลักของนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จของโลก ไม่ว่าจะเป็นเจ้าพ่อเฟซบุ๊ค หรือมหาเศรษฐีระดับแนวหน้า เพราะการต้องการเปลี่ยนโลก แล้วดึงเอาศักยภาพของตัวเองออกมาให้ได้นั้น จะทำให้ธุรกิจของเราไม่ซ้ำผู้อื่น และยังเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม ซึ่งจะทำให้ธุรกิจของเราได้รับการสนับสนุนอย่างยั่งยืนได้

ดร.ฉัตรพงศ์ กล่าวว่า การทำธุรกิจตามกระแสนิยม เช่น เปิดร้านอาหาร ร้านกาแฟ ขายของใช้ ขายผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีผู้ขายเป็นจำนวนมาก จะทำให้ธุรกิจเปิดใหม่อยู่รอดได้ยาก แต่หากพิจารณาถึงเทรนด์ของผู้บริโภคยุคใหม่จะพบว่า ผู้คนสนใจธุรกิจสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการที่เป็นมิตรต่อโลก หรือการสร้างสังคมให้น่าอยู่ การทำให้ชีวิตมีความสุข ซึ่งหากนักธุรกิจรุ่นใหม่ตั้งโจทย์เช่นนี้ ธุรกิจจะกลายเป็นแนวทางที่เรียกได้ว่าเป็น “Social Business” หรือ “ Green Business” ซึ่งเป็นการทำธุรกิจที่มีเป้าหมายสร้างประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม แต่ตัวธุรกิจเองก็สามารถอยู่รอด มีกำไร และเติบโตได้ เช่น การขายผลิตภัณฑ์ หรือบริการ แล้วหักผลตอบแทนส่วนหนึ่งไปบริจาค ซึ่งสามารถทำได้ แต่การนำเงินไปบริจาคต้องมีการแสดงความชัดเจน โปร่งใสว่า เงินนั้นมีการบริหารจัดการอย่างไร

ดร.ฉัตรพงศ์ กล่าวว่า การที่สถาบันการศึกษาในปัจจุบัน ปลูกฝังแนวคิดการทำธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ให้กับนักศึกษานั้น เป็นเรื่องที่มีประโยชน์ และเป็นการวางพื้นฐานด้านการบริหารจัดการให้กับเด็กๆได้ดี และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสถาบัน RSU General Education ของมหาวิทยาลัยรังสิต ที่มีการจัดการเรียนการสอนวิชา Creative Management ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ลงมือทำธุรกิจจริง ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการของสังคมปัจจุบันเป็นอย่างมาก

สามารถติดตามรายการ RSU News TALK ได้ทุกวันจันทร์ ถึง พฤหัสบดี เวลา 16.00-17.00น. ทางสถานีโทรทัศน์ News 1.

RSU News TALK รายการคุณภาพ ผลิตโดย RSU WISDOM TV ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต

 

 

 

Comments

comments