Home » ข่าว » เจ๋ง! เทศบาลตำบลเขาพระงาม คว้ารางวัลบริการสุขภาพเวทีโลก
เจ๋ง! เทศบาลตำบลเขาพระงาม คว้ารางวัลบริการสุขภาพเวทีโลก

เจ๋ง! เทศบาลตำบลเขาพระงาม คว้ารางวัลบริการสุขภาพเวทีโลก

ทันทีที่สัญญาณไซเลน ขอความช่วยเหลือเพื่อนบ้านดังขึ้น สัญญาณฉุกเฉินจะส่งไปถึงฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลเขาพระงาม บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ จะขึ้นแผนที่บ้าน และประวัติอาการเจ็บป่วย ซึ่งเจ้าหน้าที่จะส่งรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินนำผู้ป่วยไปส่งโรงพยาบาลภายใน 15 นาที
       
       นี่คือจุดเด่นของเทศบาลตำบลเขาพระงาม จ.ลพบุรี ที่นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างรวดเร็ว ทำให้เทศบาลตำบลเขาพระงาม คว้ารางวัลที่ 2 สาขานวัตกรรมและความเป็นเลิศในการให้บริการด้านสุขภาพของภูมิภาคเอเชีย และเอเชียแปซิฟิก ผลงานเรื่อง “โครงการบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเขาพระงาม (Excellent Happy Home Ward) จากสหประชาชาติ (ยูเอ็น)
       
       นายพูลสวัสดิ์ ถือคง นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี กล่าวว่า ตนและชาวเขาพระงาม รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA) ประจำปี 2017 และขอบคุณรัฐบาลไทยและสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีนโยบายส่งเสริมและผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เข้าประกวดรางวัลการบริหารจัดการที่ดี และส่งผลงานให้เทศบาลตำบลเขาพระงามคว้ารางวัลในระดับเวทีโลก
       
       นายพูลสวัสดิ์ เล่าจุดเริ่มต้นให้ฟังว่า จากการลงพื้นที่เยี่ยมประชาชน ปรากฏว่า มีผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนหลายรายมีอาการท้อแท้สิ้นหวังในชีวิต เมื่อเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บรุมเร้า ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ใช้สิทธิบัตรทอง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นอกจากนี้ลูกหลานบางคนต้องลาออกจากงานมาดูแลผู้ป่วย บางรายผู้ป่วยต้องอยู่ตามลำพัง
       
       เมื่อเห็นผู้ป่วยสิ้นหวังในชีวิต ก็คิดว่าต้องทำอะไรซักอย่าง ทางเทศบาลตำบลเขาพระงามจับมือกับ ทีโอที นำนวัตกรรมสมัยมาใช้ โดยเขียนโปรแกรมเสมือนอยู่โรงพยาบาล เพียงกดปุ่มโทรศัพท์ปุ่มไหนก็ได้ สัญญาณจะดังที่บ้าน และฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งปัจจุบันเราได้ติดตั้งโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉินกว่า 40 หลังคาเรือน เมื่อสัญญาณดังอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ซึ่งมีอยู่ใกล้ๆ จะเข้าถึงผู้ป่วยไม่เกิน 5 นาที ขณะที่รถพยาบาลจะถึงไม่เกิน 15 นาที และการนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลได้รวดเร็ว ช่วยลดการสูญเสีย ที่สำคัญ ได้รับความไว้วางใจจากลูกหลาน คือไม่ต้องเป็นห่วงพ่อแม่ ญาติ เพราะมีทีมสหวิชาชีพคอยดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด สามารถกลับไปทำงาน ทำให้คุณภาพชีวิตของครอบครัวดีขึ้น
       
       สำหรับระบบการดูแลผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส จะทำกันเป็นทีม มีทั้ง อสม. จะเข้าไปดูแลสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ฝึกกายภาพบำบัด อาหารที่เหมาะกับผู้ป่วย ส่วนแพทย์จาก รพ.สต.เขาพระงาม จะดูแลสัปดาห์ละครั้ง แพทย์จากโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช หรือแพทย์จากโรงพยาบาลนันทมหิดล ไปดูแลผู้ป่วยเดือนละครั้ง
       
       เพราะฉะนั้น ผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส จะได้รับการดูแลอย่างดี ผ่านงบบัตรทอง อย่างผู้ป่วยรายหนึ่งเป็นอัมพฤกษ์ หยิบช้อนยังตก กินข้าเองไม่ได้ อสม.มาสอนทำกายภาพบำบัด ทำให้ลุกขึ้นยืนได้อีกครั้ง ตักข้าวทานเองได้ ช่วยเหลือตัวเองได้ อีกตัวอย่างหนึ่ง เด็กป่วยด้วยโรคตับ ตัวเหลือง พ่อแม่ถูกจำคุก จึงประสานกับ สปสช. เรื่องนม ค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากจะต้องพาเด็กเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล ในกรุงเทพฯ วันนี้เด็กคนนี้หายป่วยกลับมาใช้ชีวิตเหมือนปกติ และเข้าเรียนที่ศูนย์เด็กเล็ก
       “การดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส แต่ละบ้านไม่มีรูปแบบตายตัว ขึ้นอยู่กับสภาพความต้องการของผู้ป่วย และญาติ แต่สิ่งที่ตรงกันคือให้ผู้ป่วยหายเป็นปกติ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากดูแลการรักษาพยาบาลแล้ว เรายังได้ดูแลด้านสิ่งแวดล้อม บางรายเราเข้าไปปรับปรุงห้องน้ำ ทางลาด ทางเอียง และอื่นๆ ด้วย” นายพูลสวัสดิ์ กล่าว
       
       นี่คือ การบริหารจัดการของเทศบาลตำบลเขาพระงาม เพื่อให้ผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส มีกำลังใจต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บ
       
       ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า จากการตรวจสอบทะเบียนราษฎร พบว่า ต.เขาพระงาม กำลังจะเข้าสู่ชุมชนผู้สูงอายุ จึงมีโครงการหลากหลาย เช่น ป้องกันผู้สูงป่วยเป็นอัลไซเมอร์ มีโครงการนับเลขด้วยนิ้ว ซึ่งนอกจากช่วยเรื่องความจำแล้วยังป้องกันนิ้วล็อกอีกด้วย ขณะเดียวกัน มีโครงการสอนเด็กรู้วิถีชีวิตของคนแก่ เช่น ทำไมต้องเรียกหลายครั้ง เสียงดังกับปู่ย่าตายาย เนื่องจากหูเริ่มตึง ทำไมคนแก่ต้องให้เด็กอ่านหนังสือให้ฟัง เมื่อเด็กรู้และเข้าใจ รวมทั้งยังมีโครงการผลิตอาหารเหลว เพื่อผู้สูงอายุด้วย

เจ๋ง! เทศบาลตำบลเขาพระงาม คว้ารางวัลบริการสุขภาพเวทีโลกเจ๋ง! เทศบาลตำบลเขาพระงาม คว้ารางวัลบริการสุขภาพเวทีโลกเจ๋ง! เทศบาลตำบลเขาพระงาม คว้ารางวัลบริการสุขภาพเวทีโลกเจ๋ง! เทศบาลตำบลเขาพระงาม คว้ารางวัลบริการสุขภาพเวทีโลก

 

 

logo_astv_mgr

Comments

comments