Home » ข่าว » กิจกรรม : ประชาสัมพันธ์ ม.รังสิต » งานอบรม หลักสูตร AIR TRAVEL COMPANION FOR THE DISABLED “เพื่อนเดินทางทางอากาศสำหรับคนพิการ”
งานอบรม หลักสูตร AIR TRAVEL COMPANION FOR THE DISABLED “เพื่อนเดินทางทางอากาศสำหรับคนพิการ”

งานอบรม หลักสูตร AIR TRAVEL COMPANION FOR THE DISABLED “เพื่อนเดินทางทางอากาศสำหรับคนพิการ”

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน วิทยาลัยการท่องเที่ยวเเละการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต สมาคมคนพิการเเห่งประเทศไทย สายการบิน ทางท่าอากาศยานเเห่งประเทศไทย และสำนักงานการบินพลเรือนเเห่งประเทศไทย จัดการอบรม หลักสูตร AIR TRAVEL COMPANION FOR THE DISABLED “เพื่อนเดินทางทางอากาศสำหรับคนพิการ” โดยมีการให้ความรู้ อาทิ สิทธิคนพิการกับการเดินทางทางอากาศ การบริการของสายการบินกับผู้โดยสารพิการ บทบาทของท่าอากาศยานกับการอำนวยความสะดวกคนพิการ การบริการในเที่ยวบินเเละการจัดการความปลอดภัยสำหรับคนพิการ เป็นต้น จัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการเครื่องบินจำลอง (ชั้น 4) อาคารพิฆเณศ Student Center (อาคาร 6) มหาวิทยาลัยรังสิต  

LOGO RSU

Comments

comments