Home » ข่าว » กิจกรรม : ประชาสัมพันธ์ ม.รังสิต » ม.รังสิต ร่วม ส่งนักกีฬาแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน ครั้งที่29
ม.รังสิต ร่วม ส่งนักกีฬาแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน ครั้งที่29

ม.รังสิต ร่วม ส่งนักกีฬาแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน ครั้งที่29

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พร้อมด้วยนาย ชุง ยุง เฟง หัวหน้าคณะผู้แทนไต้หวัน ร่วมจัดแถลงข่าวกิจกรรมการวิ่งคบเพลิงเฉลิมฉลองการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน ครั้งที่ 29 จะมีพิธีเปิด ในวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เวลา 07.00-12.00 น. 
 
ด้าน ดร.พงศ์ภัทร อนุมัติราชกิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ในฐานะสถาบันการศึกษาที่มีส่วนรับผิดชอบการพัฒนานิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาด้านกีฬาและสุขภาพ เราก็เป็นส่วนหนึ่งร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหน่วยงานต่างๆ สำหรับการวิ่งคบเพลิงเฉลิมฉลองการแข่งขันครั้งนี้ นักกีฬาวิ่งคบเพลิงไต้หวันเข้าร่วมลานพิธีการ และส่งมิบคบเพลิง ให้แก่นักกีฬาวิ่งคบเพลิงของประเทศไทย โดยวิ่งคบเพลิง ผ่าน 4 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 ศูนย์ประชุมพัชรกิตติยาภา จุดที่ 2 ลานบัว จุดที่ 3 ตึกโดมบริหาร จุดที่ 4 หอพระพุทธธรรมทิฐิศาสดา
 
สำหรับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน ครั้งที่ 29 (จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19 –30 สิงหาคม 2560 ณ เมืองไทเป ไต้หวัน)

 

logo2 สำนักข่าวนิวส์พลัส

 

Comments

comments