Home » ข่าว » อนุสรณ์ ธรรมใจ วิเคราะห์ประเด็น “เศรษฐกิจโลกกับการก่อการร้าย”

อนุสรณ์ ธรรมใจ วิเคราะห์ประเด็น “เศรษฐกิจโลกกับการก่อการร้าย”

ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ให้สัมภาษณ์ในรายการ ฮาร์ดคอข่าว (7-6-60) ประเด็น “เศรษฐกิจโลกกับการก่อการร้าย”

Comments

comments