Home » ข่าว » แบงก์ประกาศคืนเงินลูกค้าบัตรเดบิตใน 1 วัน กรณีเครื่องรูดบัตรและเครือข่ายขัดข้อง
แบงก์ประกาศคืนเงินลูกค้าบัตรเดบิตใน 1 วัน กรณีเครื่องรูดบัตรและเครือข่ายขัดข้อง

แบงก์ประกาศคืนเงินลูกค้าบัตรเดบิตใน 1 วัน กรณีเครื่องรูดบัตรและเครือข่ายขัดข้อง

สมาคมธนาคาร ประกาศให้แบงก์คืนเงินลูกค้าบัตรเดบิตใน 1 วัน กรณีเครื่องรูดบัตร และเครือข่ายขัดข้อง
       
       นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนใช้บัตรเดบิตชำระค่าสินค้า และบริการมากขึ้น สมาคมธนาคารไทย ธนาคารสมาชิก ธนาคารของรัฐ และสาขาธนาคารต่างประเทศ จึงร่วมกันกำหนดมาตรฐานระยะเวลาการตรวจสอบรายการใช้บัตรเดบิต และการคืนเงินให้ผู้ถือบัตรในกรณีเครื่องรูดบัตรที่ร้านค้า หรือระบบเครือข่ายของธนาคารขัดข้อง โดยธนาคารจะคืนเงินให้ลูกค้าภายในวันที่ทำรายการ หรืออย่างช้าภายในวันทำการถัดไปแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ธนาคารจะประกาศบนเว็บไซต์อย่างพร้อมเพรียงกันวันที่ 16 มิถุนายน 2560 และสมาคมฯ เชื่อว่าการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตที่มีความสะดวก ปลอดภัย และมั่นใจ จะส่งผลให้ประชาชนเปลี่ยนรูปแบบการใช้จ่ายด้วยเงินสดไปสู่บัตรอิเล็กทรอนิกส์อย่างแพร่หลาย และครอบคลุมทั่วประเทศมากยิ่งขึ้น
       
       ทั้งนี้ จากที่สมาคมธนาคารไทยและธนาคารสมาชิกมุ่งมั่นขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ หรือ National e-Payment ไปสู่การปฏิบัติ โดยปีที่ผ่านมา ดำเนินการโครงการที่ 1 ระบบรับ และโอนเงินพร้อมเพย์ เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ที่เพิ่มความสะดวกในการรับเงิน และโอนเงินด้วยค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่าบริการโอนเงินข้ามธนาคารแบบเดิม และปี 2560 ดำเนินโครงการที่ 2 ด้านการขยายการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ เช่น บัตรเดบิต กว้างขวางขึ้น โดยมีต้นทุนการชำระเงินด้วยบัตรลดลง ทั้งในส่วนของการลดภาระของร้านค้าที่รับบัตร และเพิ่มการกระจายอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แพร่หลายมากขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และภาคธุรกิจ

 

 

logo_astv_mgr

Comments

comments