Home » ข่าว » แพทย์ชนบทร้อง “บิ๊กตู่” สั่ง สธ.แก้ กม.บัตรทองเฉพาะคำสั่ง คสช.จับตาเอ็นจีโอ “วอล์กเอาต์” อีก 2 เวทีหรือไม่
แพทย์ชนบทร้อง “บิ๊กตู่” สั่ง สธ.แก้ กม.บัตรทองเฉพาะคำสั่ง คสช.จับตาเอ็นจีโอ “วอล์กเอาต์” อีก 2 เวทีหรือไม่

แพทย์ชนบทร้อง “บิ๊กตู่” สั่ง สธ.แก้ กม.บัตรทองเฉพาะคำสั่ง คสช.จับตาเอ็นจีโอ “วอล์กเอาต์” อีก 2 เวทีหรือไม่

เอ็นจีโอไม่ชัวร์เวทีประชาพิจารณ์ร่าง กม.บัตรทอง อีก 2 ครั้งจะวอล์กเอาต์หรือไม่ ด้านชมรมแพทย์ชนบทออกแถลงการณ์ขอ นายกฯ จี้ สธ. แก้ พ.ร.บ. บัตรทองในกรอบคำสั่ง คสช. เท่านั้น เปิดประชาชนมีส่วนร่วม
       
       น.ส.สุรีรัตน์ ตรีมรรคา ผู้ประสานงานกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ กล่าวว่า การประชาพิจารณ์ยกร่าง พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ …) พ.ศ. … ที่เหลืออีก 2 ครั้ง ตนไม่แน่ใจว่า จะมีการวอล์กเอาต์อีกหรือไม่ เพราะทั้งหมดเป็นการตัดสินใจของเครือข่าย ซึ่งการแสดงความเห็นด้วยการวอล์กเอาต์นั้นเป็นความคิดเห็นของร่วมกันที่จะแสดงออกเช่นนั้น ไม่ใช่ว่ามีแกนนำมาพูดจาชี้นำ หรือเป็นความเห็นของใครคนใดคนหนึ่งแล้วจะทำได้ ไม่ใช่เรื่องการเมือง แต่เป็นสิทธิที่จะแสดงออกเช่นนี้ เพราะการให้ความเห็นประชาพิจารณ์ออนไลน์ก็ไม่สามารถที่จะแสดงออกเช่นนี้ได้ ส่วนการวอล์กเอาต์ในประชาพิจารณ์สองครั้งที่ผ่านมานั้น ตนมองว่า จุดแตกหักอยู่ที่ประเด็นของหลักการ และการมีส่วนร่วมในการกำหนดประเด็นการแก้ไข พ.ร.บ. ที่ประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมตั้งแต่แรกจึงเกิดการวอล์กเอาต์ขึ้น
       
       นายอภิวัฒน์ กวางแก้ว กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ กล่าวว่า ในการแก้ พ.ร.บ. ต้องกลับไปดูว่าผิดหลักการหรือไม่ ซึ่งการที่มีประชาพิจารณ์ 4 ภาคนั้น เห็นว่า ยังไม่เปิดกว้างให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น กระบวนการคับแคบ ต้องมีการลงทะเบียนทางออนไลน์ ซึ่งมีผู้เข้าไม่ถึงจำนวนมาก แล้วหากเป็นเช่นนี้จะเรียกว่าเป็นการดำเนินการที่เป็นประชาพิจารณ์ได้อย่างไร ซึ่งหลังจากได้มีการทำประชาพิจารณ์ ที่หาดใหญ่และเชียงใหม่แล้วมีการวอล์กเอาต์นั้น เพราะทางภาคประชาชนเห็นแล้วว่าขัดต่อหลักการ จึงอยากให้ช่วยอธิบายว่ามีความเป็นธรรมแล้วหรือไม่ และการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมโดยกำหนดภาคละ 300 คนนั้น ครอบคลุมหรือไม่ อีกทั้งจะยืนยันได้อย่างไรว่าความคิดเห็นทั้งหมดจากประชาชนจะถูกรวบรวมเพื่อใช้ในการแก้ไข พ.ร.บ. จริง ดังนั้น การวอล์กเอาต์จึงเป็นการแสดงการคัดค้านเพื่อให้มีกระบวนการยกร่าง พ.ร.บ. ใหม่ที่ดำเนินการไปตามหลักการ
       
       ด้าน ชมรมแพทย์ชนบท ได้ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับการแก้ไขร่าง พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพฯ ว่า ประเด็นแก้ไขเพิ่มเติมใน 14 ประเด็นที่มีหลายประเด็นเพิ่มเติมนอกเหนือจาก 6 ข้อในคำสั่งหัวหน้า คสช. มีประเด็นไหนบ้างที่จะทำให้ประชาชนได้ประโยชน์มากขึ้น หรือทำให้ระบบหลักประกันสุขภาพของไทยยั่งยืนขึ้นตามที่นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พูดให้สัญญาไว้ โดยขอให้นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการแก้ไข พ.ร.บ. บัตรทองให้อยู่เฉพาะในกรอบ 6 ข้อของคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่เป็นที่ยอมรับว่า ช่วยคลี่คลายความไม่ชัดเจนของ พ.ร.บ. ปัจจุบัน และช่วยให้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสามารถพัฒนาต่อเนื่องได้ เป็นประโยชน์กับประชาชน และหน่วยบริการทั้งภาครัฐและเอกชน และมอบนโยบายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ว่า การแก้ไข พ.ร.บ. บัตรทอง ควรดำเนินการต่อด้วยความรอบคอบ มีความมุ่งมั่นที่บริสุทธิ์ เปิดให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ มีส่วนร่วม และนำเอาทิศทางของคำสั่งหัวหน้า คสช. ข้อเสนอปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพของคณะกรรมการวิชาการชุด ศ.ดร.อัมมาร สยามวาลา และคณะของ ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล เป็นเนื้อหาประเด็นการแก้ไข พ.ร.บ. บัตรทองต่อไป 

 

 

logo_astv_mgr

Comments

comments