Home » ข่าว » อย.ฟัน 5 สินค้า “ยาจุดกันยุง-ธูปหอมไล่ยุง” ผสมสารไม่ผ่านการขึ้นทะเบียน
อย.ฟัน 5 สินค้า “ยาจุดกันยุง-ธูปหอมไล่ยุง” ผสมสารไม่ผ่านการขึ้นทะเบียน

อย.ฟัน 5 สินค้า “ยาจุดกันยุง-ธูปหอมไล่ยุง” ผสมสารไม่ผ่านการขึ้นทะเบียน

อย. ฟัน “ยาจุดกันยุง-ธูปหอมไล่ยุง” ผิดกฎหมาย 5 ผลิตภัณฑ์ พบฉลากภาษาต่างประเทศ ผสมสารเมเพอร์ฟลูทริน ที่ อย. ไม่เคยรับขึ้นทะเบียน เตือนอย่าซื้ออย่าใช้ เสี่ยงรับอันตรายได้
       
       ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ ปฏิบัติหน้าที่รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า จากการออกสุ่มตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพในท้องตลาด ล่าสุด ตรวจพบว่า มีการจำหน่ายยาจุดกันยุง และธูปหอมไล่ยุงในหลายจังหวัดทางภาคอีสาน จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1. ผลิตภัณฑ์ธูปหอมไล่ยุงฉลากภาษาจีน บรรจุกล่องกระดาษสีเหลือง – สีฟ้า 2. ผลิตภัณฑ์ธูปหอมไล่ยุงฉลากเป็นภาษาเขมร บรรจุกล่องกระดาษสีเขียว – สีเหลือง 3. ผลิตภัณฑ์ธูปหอมไล่ยุง Ranger Scout บรรจุกล่องกระดาษสีน้ำเงิน – สีเขียว 4. ผลิตภัณฑ์ยาจุดกันยุงชนิดขดตราหัวเสือฉลากเป็นภาษาจีน บรรจุกล่องกระดาษสีแดง – สีขาว ห่อด้วยพลาสติกใสไม่มีสี และ 5. ยาจุดกันยุงชนิดขดตรา Laojun ปิดด้วยแผ่นกระดาษ สีฟ้า – สีเหลือง – สีดำ มีรูปเด็กบนฉลาก ฉลากเป็นภาษาต่างประเทศ

อย.ฟัน 5 สินค้า “ยาจุดกันยุง-ธูปหอมไล่ยุง” ผสมสารไม่ผ่านการขึ้นทะเบียน

       “จากการตรวจสอบพบว่า ทั้ง 5 ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว จัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ซึ่งต้องขึ้นทะเบียน แต่ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังไม่ได้มีการขึ้นทะเบียนกับ อย. จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมาย นอกจากนี้ ได้มีการส่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผลการตรวจพบว่า มีสารเมเพอร์ฟลูทริน (Meperfluthrin) เป็นสารสำคัญในผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นสารที่ อย. ไม่เคยรับขึ้นทะเบียนมาก่อน ไม่ผ่านการประเมินด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราการใช้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงอันตรายต่อผู้ใช้ได้” รองเลขาธิการ อย. กล่าว
       
       ภก.สมชาย กล่าวว่า การนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มิได้ขึ้นทะเบียนมีความผิดทางกฎหมาย ทั้งนี้ผู้บริโภคควรให้ความสำคัญและตรวจดูเลขทะเบียน และเครื่องหมาย อย. ในผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้ด้วย เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์นั้นได้ผ่านการตรวจสอบแล้วว่าปลอดภัย ใช้แล้วไม่เกิดอันตราย

 

 

logo_astv_mgr

Comments

comments