Home » ข่าว » ผู้ผลิตบน YouTube เสนอ กสทช.แยกเนื้อหาภัยสังคมออกจาก OTT
ผู้ผลิตบน YouTube เสนอ กสทช.แยกเนื้อหาภัยสังคมออกจาก OTT

ผู้ผลิตบน YouTube เสนอ กสทช.แยกเนื้อหาภัยสังคมออกจาก OTT

คณะอนุกรรมการโอทีที เดินหน้าทำความเข้าใจกลุ่มผู้ผลิตเนื้อหาบน YouTube ที่มีผู้ติดตามเกินล้าน หวังเป็นตัวอย่างที่ดี พร้อมเสนอร่วมมือพัฒนาแนวทางการกำกับดูแล
       
       พ.อ.นที ศุกลรัตน์ ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ Over The Top กล่าวว่า หลังจากประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูล และความคิดเห็นในการให้บริการโอทีที กับผู้ดูแล Youtube Channel ที่มีผู้ติดตามสูงสุด 100 ช่องแรกของประเทศไทย จำนวนกว่า 40 ช่อง ผู้ดูแล YouTube Channel ได้เสนอให้ สำนักงาน กสทช. ดำเนินการดูแล และส่งเสริมบริการโอทีที บนแพลตฟอร์ม YouTube โดยเฉพาะเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ และการแชร์เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมไปสู่ประชาชนในวงกว้างที่ส่งผลกระทบในทางลบต่อสังคม
       
       ขณะเดียวกัน ผู้ดูแล Youtube Channel เสนอข้อคิดเห็นว่า การกำกับดูแลของสำนักงาน กสทช. ต้องคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพในการผลิต และนำเสนอเนื้อหารายการ เพื่อส่งเสริมให้บริการโอทีที เป็นนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้งสร้างโอกาสแก่ผู้ประกอบการผลิตเนื้อหา นอกจากนี้
       ยังเสนอให้สำนักงาน กสทช. สร้างความเท่าเทียมในการกำกับดูแลระหว่างแพลตฟอร์ม และผู้ผลิตเนื้อหาของไทย และของต่างประเทศ และสนับสนุนกระบวนการของสำนักงาน กสทช.ในการนำผู้ใช้ และผู้ผลิตเนื้อหารายการเข้าสู่ระบบการกำกับดูแล
       
       นอกจากนี้ ยังต้องการให้สำนักงาน กสทช. กำกับดูแลเนื้อหา เพื่อแยกเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม และเป็นภัยต่อสังคมออกจากระบบโอทีที ซึ่งจะทำให้อุตสาหกรรม และบริการโอทีที เป็นแหล่งรวมเนื้อหาที่ดี และเกิดประโยชน์ต่อสังคม รวมถึงเป็นเวทีที่สร้างโอกาสให้แก่ผู้ผลิตเนื้อหารายใหม่ๆ เข้ามาเป็นผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง และโทรทัศน์มืออาชีพ
       
       “วันนี้เราได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก ผมยืนยันว่า การดำเนินงานของสำนักงาน กสทช.ในเรื่องการกำกับดูแลโอทีที จะคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล และจะไม่เป็นการสร้างภาระ หรือข้อจำกัดต่อผู้ให้บริการโอทีทีอย่างแน่นอน สำนักงาน กสทช.จะทำหน้าที่เพียงแยกสิ่งที่ไม่เหมาะสมออกจากระบบ เพื่อให้ระบบ และการให้บริการโอทีที เป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน และเป็นเวทีที่ก่อให้เกิดสิ่งสร้างสรรค์ต่อไป”

 

 

logo_astv_mgr

Comments

comments