Home » คลิปย้อนหลัง กิจกรรมใหญ่ » งานประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ “RSU 5.0”

งานประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ “RSU 5.0”

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV)
ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv
www.facebook.com/RSUWisdomTV

มหาวิทยาลัยรังสิต จัดงานประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ เรื่อง “RSU 5.0” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานเปิดงานและกล่าวแสดงวิสัยทัศน์ นอกจากนี้ ภายในงานจะมีการแสดงคอนเสิร์ต YOU ARE THE SUN ณ ศาลาดนตรีสุริยเทพ (อาคาร 16) มหาวิทยาลัยรังสิต

Comments

comments