Home » ข่าว » กกพ.เคาะขึ้นค่าไฟงวดใหม่ 12.52 สต./หน่วย งวดต่อไปขึ้นอีก
กกพ.เคาะขึ้นค่าไฟงวดใหม่ 12.52 สต./หน่วย งวดต่อไปขึ้นอีก

กกพ.เคาะขึ้นค่าไฟงวดใหม่ 12.52 สต./หน่วย งวดต่อไปขึ้นอีก

กกพ.เคาะขึ้นค่า Ft งวดใหม่ พ.ค.-ส.ค. 12.52 สตางค์ต่อหน่วย ดึงเงินสารพัดช่วยกดลงทั้งที่คำนวณจริงต้องขึ้น 17.83 สตางค์ต่อหน่วย ปัจจัยหลักมาจากราคาก๊าซอยู่ในช่วงขาขึ้น ทำใจงวดต่อไปยังขึ้นต่อ
       
       นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ.เปิดเผยว่า คณะกรรมการ กกพ.ได้พิจารณาปรับขึ้นค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ หรือ Ft ที่จะเรียกเก็บในบิลค่าไฟฟ้าประชาชนงวดใหม่ (พ.ค.-ส.ค. 2560) ที่ 12.52 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้ค่า Ft มาอยู่ที่ติดลบ 24.77สตางค์/หน่วย เฉลี่ยผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทอยู่ที่ 3.5079 บาท/หน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยนับเป็นการปรับขึ้นค่าไฟครั้งแรกรอบ 2 ปี 7 เดือนนับตั้งแต่ ก.ย. 2557
       
       “จากการคำนวณค่า Ft งวดนี้จริงๆ จะต้องขึ้น 17.83 สตางค์ต่อหน่วย แต่ กกพ.ได้บริหารจัดการเพื่อไม่ให้มีความผันผวนด้วยการปรับลดค่าเชื้อเพลิงในช่วงที่แหล่งก๊าซยาดานา พม่า หยุดซ่อมเมื่อวันที่ 25 มีนาคม ถึง 2 เมษายนเนื่องจากความต้องการใช้ไฟฟ้าที่ลดลง 1.05 สตางค์ต่อหน่วย และนำเงินค่าปรับและค่าชดเชยต่างๆ ที่ได้รับจากการบริหารสัญญาจัดหาเชื้อเพลิงและสัญญาซื้อไฟฟ้าต่างๆ ราว 3,000 กว่าล้านบาท มาลดค่า Ft ได้อีก 4.26 สตางค์ต่อหน่วย ทำให้ Ft ขึ้นเพียง 12.57 สตางค์ต่อหน่วย” นายวีระพลกล่าว
       
       ทั้งนี้ ปัจจัยสำคัญมาจากราคาก๊าซธรรมชาติที่เป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าปรับราคาสูงขึ้นมาอยู่ที่ 244.58 บาทต่อล้านบีทียู หรือขึ้น 9.35 บาทต่อล้านบีทียู น้ำมันดีเซลขึ้น 0.09 บาทต่อลิตร เป็นต้น โดยแนวโน้ม Ft งวดถัดไปยังคงมีทิศทางปรับขึ้นอีกเนื่องจากปัจจัยสำคัญคือราคาก๊าซฯ ยังคงเป็นขาขึ้น เพราะราคาก๊าซจะสะท้อนน้ำมันย้อนหลัง 8-12 เดือนซึ่งเป็นช่วงน้ำมันขาขึ้น

 

 

logo_astv_mgr

Comments

comments