Home » ข่าว » กรมคุมประพฤติ”จัดหนัก ดื่มแล้วขับ เข้าห้องดับจิต” ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 60
กรมคุมประพฤติ”จัดหนัก ดื่มแล้วขับ เข้าห้องดับจิต” ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 60

กรมคุมประพฤติ”จัดหนัก ดื่มแล้วขับ เข้าห้องดับจิต” ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 60

กรมคุมประพฤติจัดหนัก จัดหนัก ดื่มแล้วขับ เข้าห้องดับจิต” ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 5,173 พร้อมนำเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) มาใช้กับผู้ถูกคุมความประพฤติทุกกลุ่ม 
       
       วันนี้ (19 เม.ย.) ณ ห้องประชุมเพชรพิมาน อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เขตคันนายาว กรุงเทพฯ พ.ต.อ. ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วย นายแพทย์สมบูรณ์ ทศบวร ผอ.โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี จัดแถลงข่าว “คุมประพฤติจัดหนัก ดื่มแล้วขับ เข้าห้องดับจิต” ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2560
       
       พ.ต.อ. ดร.ณรัชต์ เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ มีการเกิดอุบัติเหตุ จำนวน 3,690 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 390 ราย และผู้บาดเจ็บ 3,808 ราย ซึ่งมีคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติจากสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ 120 แห่ง มีจำนวนทั้งสิ้น 5,173 คดี แบ่งเป็น ขับรถขณะเมาสุรา 4,856 คดี ขับเสพ 278 คดี ขับรถประมาท 39 คดี ส่วนจังหวัดที่มีสถิติคดีสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม 402 คดี สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 287 คดี และ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์ 285 คดี
       
       พ.ต.อ. ดร.ณรัชต์ เผยอีกว่า สำหรับมาตรการบังคับใช้กฎหมายตามคำสั่งศาลของกรมคุมประพฤติ ซึ่งมีการส่งผู้กระทำผิดในคดีขับรถขณะเมาสุรา ทำงานบริการสังคมในสถานพยาบาล รวมทั้ง ดำเนินกิจกรรมการกระตุ้นจิตสำนึกและรับทราบถึงความสูญเสียต่างๆ โดยการพาผู้กระทำผิดไปเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงจากอุบัติเหตุทางถนน ทั้งในส่วนของห้องฉุกเฉินและห้องดับจิต รวมถึง การทำงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและสภาพของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและพิการจากอุบัติเหตุทางถนน นอกจากนี้ กรมคุมประพฤติมีมาตรการนำเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) มาใช้กับผู้ถูกคุมความประพฤติทุกกลุ่ม ทุกฐานความผิด ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ในช่วงเดือนมิ.ย. 2560 รวมทั้งมาตรการลงโทษทางสังคม
       
       นายแพทย์สมบูรณ์ กล่าวว่า ปัจจุบันมียอดผู้มาปฏิบัติหน้าที่บริการสังคมในโรงพยาบาล จำนวน 2,314 ราย โดยจัดกิจกรรมศึกษาดูงานและทำงานบริการสังคม อาทิ ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย และห้องดับจิต เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จะพิจารณาตามศักยภาพ บุคลิกภาพ ความรู้ความสามารถพื้นฐานเดิม และเพศ ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาล
       
       ทั้งนี้ ทุกมาตรการของกรมคุมประพฤติ ล้วนมุ่งหวังเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกแก่ผู้กระทำผิดในคดีขับรถขณะเมาสุรา ขับรถประมาท และคดีอื่นๆ ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 รับทราบถึงความสูญเสียต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุบนท้องถนนทั้งในช่วงเทศกาลต่างๆ และช่วงเวลาปกติด้วย

กรมคุมประพฤติจัดหนัก ดื่มแล้วขับ เข้าห้องดับจิต” ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 60กรมคุมประพฤติจัดหนัก ดื่มแล้วขับ เข้าห้องดับจิต” ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 60

 

logo_astv_mgr

Comments

comments