Home » รายการย้อนหลัง » สาระความรู้ » ตะวันรุ่ง » ตะวันรุ่ง : สตรอว์เบอร์รี่ ไร่จารึก ไม้เมืองหนาวที่ปลูกได้ จ.ลพบุรี

ตะวันรุ่ง : สตรอว์เบอร์รี่ ไร่จารึก ไม้เมืองหนาวที่ปลูกได้ จ.ลพบุรี

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV)
ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv

รายการ ตะวันรุ่ง : สตรอว์เบอร์รี่ ไร่จารึก ไม้เมืองหนาวที่ปลูกได้ จ.ลพบุรี
แขกรับเชิญ : จารึก จั่นอิ๊ด, สจ.ธงชัย ชัยศิริชนก, พศวัตร รักดี, ธีระพงษ์ วงษ์ทอง

สตรอว์เบอร์รี่ ไร่จารึก ไม้เมืองหนาวที่ปลูกได้ จ.ลพบุรี เป็นสถานที่แรกและที่เดียวของจังหวัด โดยมีคุณ จารึก จั่นอิ๊ด เกษตรกรผู้ปลูกสตรอว์เบอร์รี่ ที่ผกผันตัวเองจากงานประจำผู้มีเงินเดือนสูง เปลี่ยนแปลงเป็นเกษตรกรแบบพออยู่พอกิน ใช้ชีวิตกับการทดลองสิ่งใหม่ๆ โดยยึดหลักโครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาปลูกลงดิน ปรับหิน ปรุงดิน ให้กินได้ ปัจจุบันมีผู้ศึกษาดูงานให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก และมีหน่วยงานภาครัฐเข้าให้การสนับสนุน ดั่งเช่นครั้งนี้ มีแขกรับเชิญ สจ.ธงชัย ชัยศิริชนก , คุณ พศวัตร รักดี นายกอบต.ช่องสาริกา และ ผู้ใหญ่บ้าน ธีระพงษ์ วงษ์ทอง หมู่ 13 เป็นที่ปรึกษามาร่วมพูดคุยอธิบายถึงโครงการและภาพรวมอนาคตของสตรอว์เบอร์รี่ จังหวัดลพบุรี

ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 8.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News1

Comments

comments