Home » รายการย้อนหลัง » สาระความรู้ » ตะวันรุ่ง » ตะวันรุ่ง : สตรอว์เบอร์รี่ ไร่จารึก ไม้เมืองหนาวที่ปลูกได้ จ.ลพบุรี

ตะวันรุ่ง : สตรอว์เบอร์รี่ ไร่จารึก ไม้เมืองหนาวที่ปลูกได้ จ.ลพบุรี

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV)
ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv

รายการ ตะวันรุ่ง : สตรอว์เบอร์รี่ ไร่จารึก ไม้เมืองหนาวที่ปลูกได้ จ.ลพบุรี
แขกรับเชิญ : จารึก จั่นอิ๊ด, สจ.ธงชัย ชัยศิริชนก, พศวัตร รักดี, ธีระพงษ์ วงษ์ทอง

สตรอว์เบอร์รี่ ไร่จารึก ไม้เมืองหนาวที่ปลูกได้ จ.ลพบุรี เป็นสถานที่แรกและที่เดียวของจังหวัด โดยมีคุณ จารึก จั่นอิ๊ด เกษตรกรผู้ปลูกสตรอว์เบอร์รี่ ที่ผกผันตัวเองจากงานประจำผู้มีเงินเดือนสูง เปลี่ยนแปลงเป็นเกษตรกรแบบพออยู่พอกิน ใช้ชีวิตกับการทดลองสิ่งใหม่ๆ โดยยึดหลักโครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาปลูกลงดิน ปรับหิน ปรุงดิน ให้กินได้ ปัจจุบันมีผู้ศึกษาดูงานให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก และมีหน่วยงานภาครัฐเข้าให้การสนับสนุน ดั่งเช่นครั้งนี้ มีแขกรับเชิญ สจ.ธงชัย ชัยศิริชนก , คุณ พศวัตร รักดี นายกอบต.ช่องสาริกา และ ผู้ใหญ่บ้าน ธีระพงษ์ วงษ์ทอง หมู่ 13 เป็นที่ปรึกษามาร่วมพูดคุยอธิบายถึงโครงการและภาพรวมอนาคตของสตรอว์เบอร์รี่ จังหวัดลพบุรี

 ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 8.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News1

คุณจารึก จั่นอิ๊ด เจ้าของไร่ เล่าถึงจุดเริ่มต้นของไร่จารึกว่า มาจากความต้องการทดลองปลูกพืชผักเมืองหนาวในจังหวัดลพบุรีที่มีสภาพอากาศค่อนข้างร้อนในเวลากลางวัน และมีอากาศเย็นในช่วงเวลากลางคืน ซึ่งเมื่อทดลองทำได้สำเร็จ จึงหันหลังให้กรุงเทพด้วยการลาออกจากงานประจำในเมืองหลวงมาเป็นเกษตรกรอย่างเต็มตัว

ด้วยเหตุนี้ ปัจจัยของการปลูกสตรอเบอร์รี่ จึงเป็นเรื่องของการควบคุมสภาพอากาศ อุณหภูมิเป็นสำคัญ ใช้จุดแข็งของอากาศยามค่ำคืน ร่วมกับการปรับปรุงคุณภาพดินให้ได้คุณภาพ โดยใช้สิ่งที่หาได้ในชุมชนอย่างมูลวัว มูลไก่ แกลบ มาผสมกับดินในไร่ เพื่อเพิ่มสารอาหารในดิน แม้ดินในไร่จะลักษณะเป็นดินลูกรัง แต่เมื่อมีการผสมดินแล้ว ดินก็จะมีสารอาหารที่มากพอสำหรับการปลูกสตรอเบอร์รี่

ส่วนวิธีกำจัดแมลงศัตรูพืช เน้นวิธีธรรมชาติ โดยการปลูกต้นตะไคร้หอม แซมให้ทั่วพื้นที่ รวมถึงใช้น้ำส้มสายชูมาผสมรวมกับใบยาสูบแล้วนำมาฉีด เพื่อป้องกันแมลงที่จะมากัดกินผลและต้นสตรอเบอร์รี่

ในไร่จารึก มีการออกแบบการปลูกพืช ด้วยการทำเกษตรแบบผสมผสาน นอกเหนือจากการปลูกสตรอเบอร์รี่ ยังมีการปลูกผักอินทรีย์ เพื่อให้มีผลผลิตได้ตลอดปี อีกทั้งยังเป็นการทำตามแนวทางศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 อีกด้วย ซึ่งการที่ไร่จารึก ได้กลายเป็นต้นแบบการปลูกพืชผักผลไม้เช่นนี้ ทำให้ปัจจุบัน คุณจารึก ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ

ในพื้นที่ ส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชผักแบบเกษตรอินทรีย์ เพื่อต่อยอดพัฒนาเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์แปรรูปจำหน่าย เพื่อขยายตลาดและเป็นการเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตทางการเกษตรได้อีกทางหนึ่ง

ติดตามชม รายการตะวันรุ่ง ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 8.00 น. – 9.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ NEWS 1 และติดตามชมรายการย้อนหลังได้ทาง www.rsutv.tv

 

Comments

comments