Home » รายการย้อนหลัง » ข่าว » “ปัญหาการท่องเที่ยวไทย ภายใต้เศรษฐกิจชะลอตัว” โดย วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

“ปัญหาการท่องเที่ยวไทย ภายใต้เศรษฐกิจชะลอตัว” โดย วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV)
ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv
www.facebook.com/RSUWisdomTV

รายการ ปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิต : ปัญหาการท่องเที่ยวไทย ภายใต้เศรษฐกิจชะลอตัว
แขกรับเชิญ : วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อธิการวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ม.รังสิต

ธุรกิจท่องเที่ยวของประเทศไทยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยดูจากตัวเลขนักท่องเที่ยวในแต่ละปี อย่างล่าสุดในปี 2559 ที่ผ่านมาประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยถึง 32 ล้านคน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี รายการปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิต พาไปพูดคุยกับคุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อธิการวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต ถึงแนวทางปฏิรูปการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่อาจจะถึงเวลาของการเปลี่ยนแปลง

ปัญหาหนึ่งของประเทศไทยคือแม้นักท่องเที่ยวจะมีจำนวนมากแต่กลับกระจุกอยู่ในเมืองใหญ่ๆ ที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว เช่น กรุงเทพ เชียงใหม่ ภูเก็ต พัทยา เป็นต้น หากนักท่องเที่ยวกระจายตัวไปสู่พื้นที่ต่างๆ ทำให้เม็ดเงินที่เข้ามาได้กระจายลงไปยังเมืองอื่นๆด้วยเช่นกัน ก่อให้เกิดการพัฒนาภายในพื้นที่

ขณะเดียวกันชุมชนเองก็ควรมีส่วนร่วมในการช่วยกันวางนโยบายการท่องเที่ยว ในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เกิดความเป็นเจ้าของและหวงแหนในทรัพยากรต่างๆ ในพื้นที่ อีกทั้งชาวบ้านในพื้นที่จะได้ประโยชน์สูงสุด โดย คุณวีระศักดิ์แนะให้ใช้แนวทางแบบที่เชียงคาน โดยมีการออกเทศบัญญัติ ด้วยความร่วมมือกันระหว่างชาวบ้านและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยกันพัฒนาและดูแลการท่องเที่ยวในเชียงคาน โดยภาครัฐควรนำมาเป็นต้นแบบดังกล่าวนี้มาใช้กับชุมชนอื่นๆด้วยเช่นกัน

นอกจากเชียงคานแล้วประเทศญี่ปุ่นก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดี เนื่องจากญี่ปุ่นเองเพิ่งเปิดรับนักท่องเที่ยวจากต่างชาติมากขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ โดยญี่ปุ่นนั้นมีนักท่องเที่ยวราวปีละ 12 ล้านคนเท่านั้น โดยญี่ปุ่นมักขายอะไรก็ตามที่มีเรื่องราว มีเอกลักษณ์ เพื่อสร้างมูลค่าของสินค้า เช่น ขนมประจำแต่ละเมือง ที่บอกเล่าเรื่องราวต่างๆทำให้มูลค่าของสินค้าสูงขึ้น แม้บางครั้งสินค้านั้นๆจะเป็นเพียงแป้งห่อถั่วหรือถั่วห่อแป้งก็ตาม

อีกสิ่งหนึ่งที่มีส่วนในการพัฒนาการท่องเที่ยวในญี่ปุ่น คือ ระบบขนส่งทางรางอย่างรถไฟทั้งบนดินและใต้ดิน ที่เชื่อมเกาะทุกเกาะของญี่ปุ่นเข้าด้วยกัน ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยระบบขนส่งทางรางนั้นในประเทศไทยเองก็กำลังมีการพัฒนาให้มีรถไฟฟ้าหลายเส้นทางมากขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมการเดินทางมากขึ้น และกำลังจะมีรถไฟรางคู่ รวมถึงรถไฟความเร็วสูง ซึ่งเป็นผลดีต่อการท่องเที่ยวของไทยแน่นอน

จุดเด่นของด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยอย่างหนึ่ง คือ เรื่องของความหลากหลาย เช่นในพื้นที่หนึ่งจังหวัดของประเทศไทยมีประชากรที่นับถือศาสนาแตกต่างกัน รวมถึงวัฒนธรรมที่ต่างกัน แต่สามารถอาศัยอยู่ร่วมกันได้ ซึ่งสิ่งนี้สามารถนำมาเป็นจุดขายได้ในการท่องเที่ยวได้

นอกจากนี้ชาวต่างชาติที่มาเมืองไทย มักติดใจเรื่องของอาหารการกินด้วยรสชาติที่เผ็ดร้อนที่เป็นเอกลักษณ์ และมีให้ชิมมีได้ตลอด 24 ชม. ล่าสุดอาหารข้างทางยอดฮิตจากงาน World Street Food Congress  เมนูอย่าง “หอยทอด” ของไทยเราอยู่ในอันดับ 3 และประเทศไทยได้ครองอันดับ 1 เมืองแห่งอาหารข้างถนน (Street Food) ที่ดีที่สุดในโลกจากการจัดอันดับของสถานีโทรทัศน์ระดับโลกอย่าง CNN อีกด้วย

 

 

 

Comments

comments