Home » รายการย้อนหลัง » ศาสตรศึกษา : “ขลุ่ยอิ่มบุบผา” สืบสานตำนานช่างทำขลุ่ยของไทย
ศาสตรศึกษา : “ขลุ่ยอิ่มบุบผา” สืบสานตำนานช่างทำขลุ่ยของไทย

ศาสตรศึกษา : “ขลุ่ยอิ่มบุบผา” สืบสานตำนานช่างทำขลุ่ยของไทย

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV)
ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv

รายการ ศาสตรศึกษา : “ขลุ่ยอิ่มบุบผา” สืบสานตำนานช่างทำขลุ่ยของไทย

บ้านลาวทำขลุ่ย แหล่งรวบรวมเรื่องราวของขลุ่ยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และยังรวมถึงการผลิตขลุ่ยหลากหลายประเภทที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ของ “บ้านขลุ่ยอิ่มบุบผา”

ชื่อแขกรับเชิญ :
1. สุดารัตน์ อิ่มบุบผา
ทายาทรุ่นที่ 3 ขลุ่ยอิ่มบุบผา
2. คำจันทร์ อิ่มบุบผา
เจ้าของขลุ่ย อิ่มบุบผา

ออกอากาศวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา 19.30 น. ออกอากาศทางช่อง News1

Comments

comments