Home » ข่าว » เปิดแผนดูแล “กระเป๋ารถเมล์” กว่า 4 พันคน จ่อถูก ขสมก.โละ เล็งใช้ E-Ticket แทน
เปิดแผนดูแล “กระเป๋ารถเมล์” กว่า 4 พันคน จ่อถูก ขสมก.โละ เล็งใช้ E-Ticket แทน

เปิดแผนดูแล “กระเป๋ารถเมล์” กว่า 4 พันคน จ่อถูก ขสมก.โละ เล็งใช้ E-Ticket แทน

ก.แรงงาน เปิดแผนดูแล “กระเป๋ารถเมล์” จ่อถูก ขสมก.โละออก เหตุเตรียมใช้ E-Ticket แทน เสนอ ขสมก.ใช้โครงการเออร์ลี รีไทร์ พร้อมเสริมทักษะขับรถสาธารณะกลุ่มถูกปรับเป็นพนักงานขับรถแทน และเสริมอาชีพอื่นหากต้องการเปลี่ยนงาน ส่ง กกจ.ช่วยหางานใหม่ พร้อม สปส.ดูแลเงินทดแทน
       
       นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษก ก.แรงงาน กล่าวถึงกรณีองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) อยู่ระหว่างการประมูลติดตั้งระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket) บนรถโดยสารประจำทาง 2,600 คัน และจะทยอยเลิกจ้างพนักงานเก็บค่าโดยสารที่มีอยู่กว่า 4,000 คนในปี 2560 ว่า จากแผนของ ขสมก.นั้น กระทรวงแรงงานมีแนวทางช่วยเหลือพนักงานที่จะถูกเลิกจ้าง ดังนี้ 1.กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ได้เตรียมแนวทางเข้าไปพูดคุยกับผู้บริหาร ขสมก.ในการดูแลและช่วยเหลือพนักงานเก็บค่าโดยสารที่อยู่ในข่ายการเลิกจ้าง โดยการนำโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด (เออร์ลี รีไทร์) และได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
       
       นายอนันต์ชัย กล่าวว่า 2.กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) จะเข้าไปเสริมทักษะการขับรถสาธารณะให้พนักงานที่ปรับไปเป็นพนักงานขับรถ รวมถึงเสริมทักษะอาชีพอื่นให้กลุ่มที่ถูกเลิกจ้างหากต้องการปรับเปลี่ยนงานด้วย เพื่อให้มีทักษะที่ตรงกับความต้องการ และ 3.กรมการจัดหางาน จะเข้าไปหาตำแหน่งงานใหม่รองรับและสำนักงานประกันสังคม (สปส.) จะดูแลเรื่องเงินทดแทนกรณีว่างงาน
       
       “สำหรับสิทธิประโยชน์กรณีเออร์ลี รีไทร์ ตามกฎหมายของพนักงานรัฐวิสาหกิจ คือ ลูกจ้าง/พนักงาน ผู้ได้ปฏิบัติในช่วงก่อนเกษียณอายุติดต่อกันครบ 5 ปีขึ้นไป ให้ได้รับเงินเพื่อตอบแทนความชอบในการทำงาน เป็นจำนวนเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 180 วัน และปฏิบัติงานในช่วงก่อนเกษียณอายุติดต่อกัน 15 ปีขึ้นไป ให้ได้รับเงินเพื่อตอบแทนความชอบในการทำงานเป็นจำนวนเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 300 วัน ทั้งนี้ ในกรณีที่นายจ้างมีข้อบังคับ ข้อกำหนดระเบียบ หรือคำสั่งในการจ่ายค่าชดเชยกรณีพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุเกษียณอายุ ให้ถือว่าเงินดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของเงินเพื่อตอบแทนความชอบ” นายอนันต์ชัย กล่าว
       
       นายอนันต์ชัย กล่าวว่า ขณะที่พนักงานที่ถูกเลิกจ้าง จะได้รับเงินค่าชดเชยตามกฎหมาย คือ ทำงาน 3 เดือนแต่ไม่ครบ 1 ปีได้ค่าชดเชยไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างสุดท้าย 30 วัน / ทำงาน 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปีได้ค่าชดเชยไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างสุดท้าย 90 วัน / ทำงาน 3 ปี ไม่ครบ 6 ปี ค่าชดเชยไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างสุดท้าย 180 วัน /ทำงาน 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี ค่าชดเชยไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างสุดท้าย 240 วัน และทำงาน 10 ปีขึ้นไป ค่าชดเชยไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างสุดท้าย 300 วัน

 

logo_astv_mgr

Comments

comments