Home » ข่าว » การเมือง » กกต.จับมือ นรด.เพิ่มหลักสูตรพลเมืองดีวิถี ปชต. พร้อมร่วมเผยแพร่ความรู้ก่อนเลือกตั้ง
กกต.จับมือ นรด.เพิ่มหลักสูตรพลเมืองดีวิถี ปชต. พร้อมร่วมเผยแพร่ความรู้ก่อนเลือกตั้ง

กกต.จับมือ นรด.เพิ่มหลักสูตรพลเมืองดีวิถี ปชต. พร้อมร่วมเผยแพร่ความรู้ก่อนเลือกตั้ง

“ประวิช” เผย กกต.จับมือหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เพิ่มหลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ในการเรียนของนักศึกษา รด. หวังสร้างเยาวชนคุณภาพ ด้าน ผบ.นรด.ยันพร้อมร่วมเผยแพร่ความรู้ก่อนเลือกตั้ง
       
       วันนี้ (20 มี.ค.) นายประวิช รัตนเพียร กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พร้อมด้วย พล.ท.วีรชัย อินทุโศภน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.) ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการให้ความรู้หลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยให้กับนักศึกษาวิชาทหารอย่างเป็นรูปธรรมในปีการศึกษา 2560 พร้อมมอบโล่ขอบคุณเพื่อแสดงว่า นรด. ร่วมมือในการสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยด้วย
       
       นายประวิชกล่าวว่า สำนักงาน กกต.ได้จัดประชุมครั้งนี้เพื่อชี้แจงแนวทางและกระบวนการเรียนรู้หลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยที่จะนำไปใช้ในการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาทหาร ที่ผ่านมา กกต.ได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก นรด.ในการส่งเสริมการเรียนรู้หลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยแก่นักศึกษาประมาณ 3 แสนคนทั่วประเทศ เพื่อให้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ นำไปสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพในอนาคต ทั้งนี้หลักสูตรดังกล่าวจะแบ่งออกเป็น 5 ชั้นปี โดยชั้นปีที่ 1 เรียนรู้ในเรื่อง ชีวิตกับการเมือง ชั้นปีที่ 2เรียนรู้เรื่อง รัฐธรรมนูญสำคัญอย่างไร ชั้นปีที่ 3 เรียนรู้เรื่อง พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ชั้นปีที่ 4 เรียนรู้เรื่อง ต้นไม้ประชาธิปไตย และชั้นปีที่ 5 เรียนรู้เรื่อง กลไกการตรวจสอบเพื่อความโปร่งใส โดยหลักสูตรดังกล่าวมีการปรับให้เหมาะสม และเป็นไปตามหลักพลเมืองที่ดีวิถีประชาธิปไตย ทั้งเรื่องการวางตัวเป็นกลาง การเคารพกฎหมาย การรู้จักสิทธิและหน้าที่ของตน การไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น เป็นต้น ทั้งนี้ตนมีความรู้สึกภาคภูมิใจและปิติที่ทั้งสองหน่วยงานร่วมกันทำในเรื่องที่เป็นประโยชน์และสำคัญอีกครั้งหนึ่ง และยังรู้สึกของคุณที่ นรด.ให้ความร่วมมือทำให้การปลูกฝังการเรียนรู้พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยอย่างจริงจังกับนักศึกษาวิชาทหาร โดยหลังจากนี้ กกต.จะมีการจัดอบรมวิทยากรกระบวนการให้แก่ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ผู้บังคับศูนย์ฝึกย่อยส่วนกลาง เพื่อนำไปอบรมนักศึกษาวิชาทหารต่อไป
       
       ด้าน พล.ท.วีรชัยกล่าวว่า นรด.มีหน้าที่ฝึกนักศึกษาวิชาทหารเพื่อให้เป็นกำลังพลสำรองของประเทศ โดยแต่ละปีจะมีประมาณ 3 แสนคนเข้าร่วมฝึก จะจบการฝึกประมาณ 1 แสนคน ในจำนวนนี้จะมีบางส่วนที่เป็นกำลังพลสำรอง และบางส่วนที่ออกไปประกอบอาชีพอย่างอื่น จึงมีวัตถุประสงค์ว่านอกจากจะฝึกกำลังพลสำรองแล้ว เราต้องสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคตซึ่งมีการปรับให้มีการเรียนรู้และทำกิจกรรมอื่นๆ ถึง 40 เปอร์เซ็นต์ และเวลาฝึก 60 เปอร์เซ็นต์ นอกจากการเรียนรู้ในหลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยแล้วยังมีการสนับสนุนให้นักศึกษาวิชาทหารร่วมทำกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจก่อนที่จะมีการจัดเลือกตั้งอีกด้วย

กกต.จับมือ นรด.เพิ่มหลักสูตรพลเมืองดีวิถี ปชต. พร้อมร่วมเผยแพร่ความรู้ก่อนเลือกตั้งกกต.จับมือ นรด.เพิ่มหลักสูตรพลเมืองดีวิถี ปชต. พร้อมร่วมเผยแพร่ความรู้ก่อนเลือกตั้ง

 

logo_astv_mgr

Comments

comments