Home » รายการย้อนหลัง » สาระความรู้ » Wisdom Forum » เสวนาพิเศษในหัวข้อ “ฉันรักธรรมศาสตร์ เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชน”

เสวนาพิเศษในหัวข้อ “ฉันรักธรรมศาสตร์ เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชน”

โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดฉลองครบรอบ 30 ปีโครงการ ด้วยการเสวนาพิเศษ หัวข้อ “ฉันรักธรรมศาสตร์ เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชน” โดย สุนี ไชยรส และ รสนา โตสิตระกูล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย “ชีวิต แนวคิด และผลงานของผู้หญิงธรรมศาสตร์ในรอบ 80 ปี” ณ ห้องประชุม บุญชู โรจนเสถียร อาคารอเนกประสงค์ 1 ท่าพระจันทร์ วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00-12.00 น.

บันทึกเทปวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

Comments

comments