Home » รายการย้อนหลัง » สาระความรู้ » Land of Love » Land of Love : ตำรวจ สภ.ปากคลองรังสิต ปลูกผักสวนครัว ใช้ชีวิตพอเพียง
Land of Love : ตำรวจ สภ.ปากคลองรังสิต ปลูกผักสวนครัว ใช้ชีวิตพอเพียง

Land of Love : ตำรวจ สภ.ปากคลองรังสิต ปลูกผักสวนครัว ใช้ชีวิตพอเพียง

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV)
ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv
www.facebook.com/RSUWisdomTV

รายการ Land of Love : ตำรวจ สภ.ปากคลองรังสิต ปลูกผักสวนครัว ใช้ชีวิตพอเพียง 
แขกรับเชิญ : พ.ต.อ.สรัลพัฒน์ ยศสมบัติ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปากคลองรังสิต

ตำรวจสภ.ปากคลองรังสิตใช้พื้นที่ว่างข้างโรงพัก ปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ ประกอบอาหารกลางวันให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัว น้อมรับเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ

ที่สถานีตำรวจภูธรปากคลองรังสิต ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ ด้วยการปลูกผักกินเอง ข้างสถานีตำรวจ นำโดย พ.ต.อ.สรัลพัฒน์ ยศสมบัติ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปากคลองรังสิต เพื่อนำไปประกอบอาหารกลางวันเลี้ยงข้าราชการตำรวจเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและสร้างความรักความสามัคคีในหมู่ข้าราชการตำรวจ
       
       โครงการปลูกสารพิษเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ โดย สภ.ปากคลองรังสิตได้มีแนวคิดนโยบาย คือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ทำสิ่งดีๆให้กับประเทศไทยไว้มาก จึงน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ ด้วยการปลูกผักกินเอง ซึ่ง สภ.ปากคลองรังสิตได้มีพื้นที่ว่างเปล่าประมาณ 100 ตารางวาเดิมเป็นร่องน้ำและพื้นที่ไว้จอดรถที่ตรวจยึดมา ทางสภ.ปากคลองรังสิตเห็นว่าบริเวณตรงนี้สามารถทำเป็นแปลงผักปลอดสารพิษเพื่อทำเป็นอาหารกลางวันให้กับข้าราชการตำรวจ ได้ทานผักปลอดสารพิษเป็นการลดค่าใช้จ่าย รวมถึงส่งเสริมกิจกรรมตำรวจในการทำเกษตร เจ้าหน้าที่ตำรวจ จะใช้ช่วงเวลาว่างหลังจากเลิกงานแล้ว รดน้ำ พรวนดิน แปลงพืชผักสวนครัวที่ทำขึ้นเองแบบง่ายๆ มีทั้งผักคะน้า ถั่วฝักยาว ผักชี ผักกาด มะนาว ซึ่งทั้งหมดก็ทยอยเติบโตให้ผลผลิต สามารถนำไปประกอบอาหารได้แล้ว
       
       ด้าน พ.ต.อ.สรัลพัฒน์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปากคลองรังสิต กล่าวว่า โครงการปลูกผักปลอดสารพิษตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ มาจากแนวคิดการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงพัก ให้มีความพร้อมให้บริการประชาชน และพบว่ามีพื้นที่ว่างอยู่ส่วนหนึ่ง โดยปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่มีประโยชน์ให้มีประโยชน์โดยทำเป็นแปลงผักปลอดสารพิษ จะมีตำรวจผลัดเปลี่ยนกันช่วยกันดูแล เป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาปรับใช้ ซึ่งพืชผักสวนครัวที่งอกงาม สามารถเก็บนำไปประกอบอาหารกลางวันเลี้ยงข้าราชการตำรวจ
       
       ส่วนที่เหลือแจกจ่ายให้กับข้าราชการตำรวจนำไปประกอบอาหารที่บ้านได้ เป็นพืชผักที่เกิดจากการปลูกด้วยมือของตัวเอง และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย ส่วนตำรวจที่ได้เข้ามาร่วมทำแปลงผักก็จะมีความรักความสามัคคี อีกทั้งยังเป็นการยกระดับให้สถานีตำรวจมีความสะอาดเรียบร้อย

ออกอากาศวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 22.00 – 22.30 น. ทางช่อง News1

Comments

comments