Home » รายการย้อนหลัง » ข่าว » RSU News Talk » RSU News Talk : สกอ.ลงนามบันทึกข้อตกลงด้านการศึกษา ThaiMOOC – JMOOC – KMOOC

RSU News Talk : สกอ.ลงนามบันทึกข้อตกลงด้านการศึกษา ThaiMOOC – JMOOC – KMOOC

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV)
ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv
www.facebook.com/RSUWisdomTV

รายการ RSU News Talk ช่วง Society : สกอ.ลงนามบันทึกข้อตกลงด้านการศึกษา ThaiMOOC – JMOOC – KMOOC
แขกรับเชิญ :
- ดร.สุภัทร จาปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)
- สาขาสื่อสารการกีฬาจัดโครงการเพื่อสังคม เน้นคำสอนของในหลวง ร.๙
แขกรับเชิญ :
- นายอรรถพร ภู่เจริญ นักศึกษาสาขาวิชาสื่อสารการกีฬา ชั้นปีที่ 3
- นายศัลยวิทย์ รัตนบุรานนท์ นักศึกษาสาขาวิชาสื่อสารการกีฬา ชั้นปีที่ 3
- นายชนสิทธิ์ โตเขียวนักศึกษาสาขาวิชาสื่อสารการกีฬา ชั้นปีที่ 3

ออกอากาศวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16.00 – 17.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News1

Comments

comments