Home » ข่าว » การเมือง » ดร.สุวิทย์ เปิดแผน ป.ย.ป. แนวทางปฏิรูปประเทศไทย เพื่อให้เกิดการปฏิรูปประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
ดร.สุวิทย์ เปิดแผน ป.ย.ป. แนวทางปฏิรูปประเทศไทย เพื่อให้เกิดการปฏิรูปประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

ดร.สุวิทย์ เปิดแผน ป.ย.ป. แนวทางปฏิรูปประเทศไทย เพื่อให้เกิดการปฏิรูปประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

รายการปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิต (10 ก.พ. 2560) ดร.สุริยะใส กตะศิลา พาไปพูดคุยกับ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล ในประเด็น บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่ทำหน้าที่รวมเอาความเห็นต่างๆ จากแม่น้ำทุกสาย จากทุกภาคส่วนในสังคม เพื่อให้เกิดการปฏิรูปประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ

ดร.สุวิทย์ เผยถึงบทบาทหน้าที่ของ (ป.ย.ป.) ที่ถือเป็นนวัตรกรรมเชิงนโยบายของ ท่านนายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ยืนยันว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามโรดแมปที่ได้วางเอาไว้ เพื่อให้มีการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้ง เพราะการปฏิรูป เป็นกลไกที่สำคัญและตอบโจทย์เพื่อแก้ปัญหาชาติในเวลานี้ด้วยเวลาที่มีเพียงปีเศษๆเท่านั้นกับการแก้ปัญหาที่สะสมมานาน หน้าที่ของ ป.ย.ป. คือนำเอาข้อเสนอและข้อมูลจากฝ่ายต่างๆ ที่เคยมีหลายฝ่ายเสนอ นำมาประมวลเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาในมิติต่างๆ

ส่วนการตั้งคณะกรรมาธิการซ้ำซ้อนจะทำให้การทำงานของ ป.ย.ป. จะล่าช้าหรือติดขัดหรือไม่ ดร.สุวิทย์ ตอบว่า การทำงานทุกอย่างก็อาจจะติดขัดได้เป็นเรื่องธรรมดา แต่ ป.ย.ป. จะมีการตั้งคณะทำงานเท่าที่จำเป็นเท่านั้นเพื่อให้การทำงานเกิดความคล่องตัวให้ได้มากที่สุด เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง

ขณะที่ด้านการมีส่วนร่วมและการรับรู้ของประชาชนก็เป็นสิ่งสำคัญที่ทาง ป.ย.ป. จะต้องทำให้เกิดขึ้น เพราะการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมถือเป็นสิ่งสำคัญเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศชาติให้สามารถเกิดขึ้นจริงได้

โจทย์สำคัญของ ป.ย.ป. คือการปรองดอง ซึ่งถือเป็นเงื่อนไขที่สำคัญที่สุดในการปฏิรูปประเทศ การปรองดองนั้นจะเกิดขึ้นได้จริง ต้องทำให้ทุกฝ่ายเข้ามาอยู่ในพื้นที่ร่วมที่ทุกกลุ่มมีความเห็นเหมือนๆกัน เช่นปัญหาปากท้องและปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม ที่ทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่าเป็นปัญหาสำคัญและต้องรีบแก้ไขอย่างเร่งด่วน

สำหรับเรื่องนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล นั้น ดร. สุวิทย์ มองว่า การนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ โดยเน้นการเกื้อกูลกัน มีการแบ่งปันและมีความเป็นธรรม ซึ่งเป็นหลักการสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทย โดยสิ่งสำคัญที่สุดคือการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพื่อให้ประเทศชาติเดินหน้าไปได้ในทุกภาคส่วน

ห้ามพลาด ! เพราะการปฏิรูปคือสิ่งสำคัญที่ต้องติดตาม รายการปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิต ทุกวันศุกร์ เวลา 16.00-17.00น. ทางสถานีโทรทัศน์ News 1

 

 

Comments

comments